Головна Договір підряду Договір побутового підряду на ремонт житлового приміщення

Четвер, 01 березня 2012, 08:19

ДОГОВІР

побутового підряду на ремонт житлового приміщення

м. ___________ "___" _________ ____ р.

Фізична особа-підприємець _____________________, іменований надалі "Підрядник", з однієї сторони, і гр. __________________, іменований надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати своїм коштом (зі своїх матеріалів, власними силами і засобами) роботи по ремонту житлового приміщення Замовника - _____________________________ (опис житлового приміщення), розташованого за адресою: _______________________________, відповідно до умов цього договору, завданням Замовника, планом- графіком робіт та іншими документами, які є додатками до цього договору, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену цим договором ціну.

1.2. Види та перелік робіт з ремонту і обробки, здійснені Підрядником, встановлюються в Додатку N 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Підрядника:

2.1.1. Підрядник зобов'язується виконати всі роботи по ремонту і обробці житлового приміщення належної якості, в обсязі та в строки, передбачені цим договором та додатками до нього, і здати роботу Замовнику у встановлений термін.

2.1.2. Підрядник зобов'язаний забезпечити проведення і якість всіх робіт відповідно до діючих норм і технічних умовам.

2.1.3. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами.

Склад матеріалів вказується в Специфікації (Додаток N 2).

Всі матеріали та обладнання, які поставляються повинні мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість. Копії цих сертифікатів і т.п. повинні бути надані іншій стороні за ____ днів до початку проведення робіт, що виконуються з використанням цих матеріалів і обладнання.

Замовник також має право за погодженням з Підрядником в рахунок вартості робіт купувати необхідне обладнання та матеріали. При цьому ціна робіт, що підлягає сплаті Підряднику, зменшується на вартість придбаного обладнання та матеріалів.

2.1.4. Підрядник зобов'язаний вивезти _____________ (до приймання робіт; в ___-денний термін з дня прийняття робіт) належне Підряднику обладнання, інвентар, інструменти, матеріали і будівельне сміття, а також провести прибирання приміщення.

2.1.5. Підрядник не має права залучати для виконання робіт за даною угодою субпідрядників.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: