Головна Договір підряду Договір побутового підряду на будівництво нежитлової господарської будівлі (з використанням матеріалів підрядника)

Договір побутового підряду на будівництво нежитлової господарської будівлі (з використанням матеріалів підрядника)
Неділя, 04 березня 2012, 11:14

Договір

побутового підряду на будівництво нежитлової господарської будівлі

м. _____________ "__" __________ ___ р.

____________________ (найменування підприємства, що виконує роботу), іменоване надалі "Підрядник", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________ (Статуту і т.п.), ліцензії на здійснення діяльності з будівництва будівель та споруд N _____ від "___" ___________ ____ р., виданої _____________________, з однієї сторони, і ___________________ (П.І.Б.), іменований надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника роботу по будівництву нежитлової господарської будівлі (далі - "Будівля"), у відповідності до представленої Замовником технічної документації, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу в строк, встановлений цим договором.

Проект розроблений ________________________ (найменування розробника).

Склад і зміст технічної документації: _________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Термін подання технічної документації Замовником: "___" __________ ___ р.

Правомочності Замовника щодо земельної ділянки, що надається під будівництво Будівлі, підтверджуються _____________________________ (найменування та реквізити правовстановлюючого документа).

Дозвіл на будівництво видано _____________________ (найменування органу, найменування, номер, дата видачі документа).

1.2. Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і оплатити виконану Підрядником роботу, зазначену в п. 1.1 цього договору.

1.3. Робота за цим договором виконується Підрядником з його матеріалів, його силами і засобами. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів і устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: