Головна Договір ренти

Договір ренти зразок
 

ДОГОВІР РЕНТИ - договір, за яким одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надавати кошти на його утримання в іншій формі. За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту безстроково (постійна рента) або на термін життя одержувача ренти (довічна рента). Довічна рента може бути встановлена на умовах утримання громадянина з доглядом (див. Договір довічного утримання (догляду)). Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, - також державній реєстрації. Майно, яке відчужується під виплату ренти, може бути передано її одержувачем у власність платника ренти за плату або безкоштовно. Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, будівлю, споруду або інше нерухоме майно, передане під її виплату.