Головна Договір страхування Договір страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) щодо автотранспорту

Понеділок, 31 січня 2011, 22:09

ДОГОВІР

добровільного страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) щодо автотранспорту

м. _______ "___"________ ___ р.

___________________________ (найменування страхової організації), Ліцензія N _________, видана ________________________ (найменування органу), іменована надалі "Страховик", в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі _________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________________(П.І.Б. громадянина), який називається в подальшому "Страхувальник", з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим договором Страховик зобов'язується при настанні обумовленого в договорі страхового випадку щодо особи, зазначеної в п. 1.2 цього договору і що іменується в подальшому "Застрахована особа", виплатити особі, яка має право на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну, і іменованого далі "Вигодонабувач", визначене в договорі страхове відшкодування в межах страхової суми, зазначеної в п. 4.1 договору, а Страхувальник зобов'язується сплатити Страховику страхову премію в розмірі та порядку, передбачених договором.

1.2. Застрахованою особою за договором є: ______________ (П.І.Б., паспортні дані, адреса реєстрації).

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

2.1. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси, пов'язані з настанням відповідальності Застрахованого за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб автомобілем марки _________, _____ року випуску, двигун N _____, кузов N ______, _________ кольору, номерний знак ________, зареєстрований в ________ (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N ___, видано "__"_______ ____ р., ________) (далі - транспортний засіб).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: