Головна Договір страхування Договір страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) щодо автотранспорту

Договір страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) щодо автотранспорту
Понеділок, 31 січня 2011, 22:09

ДОГОВІР

добровільного страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) щодо автотранспорту

м. _______ "___"________ ___ р.

___________________________ (найменування страхової організації), Ліцензія N _________, видана ________________________ (найменування органу), іменована надалі "Страховик", в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі _________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________________(П.І.Б. громадянина), який називається в подальшому "Страхувальник", з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим договором Страховик зобов'язується при настанні обумовленого в договорі страхового випадку щодо особи, зазначеної в п. 1.2 цього договору і що іменується в подальшому "Застрахована особа", виплатити особі, яка має право на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну, і іменованого далі "Вигодонабувач", визначене в договорі страхове відшкодування в межах страхової суми, зазначеної в п. 4.1 договору, а Страхувальник зобов'язується сплатити Страховику страхову премію в розмірі та порядку, передбачених договором.

1.2. Застрахованою особою за договором є: ______________ (П.І.Б., паспортні дані, адреса реєстрації).

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

2.1. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси, пов'язані з настанням відповідальності Застрахованого за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб автомобілем марки _________, _____ року випуску, двигун N _____, кузов N ______, _________ кольору, номерний знак ________, зареєстрований в ________ (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N ___, видано "__"_______ ____ р., ________) (далі - транспортний засіб).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: