Головна Договір страхування Договір іпотечного страхування

П'ятниця, 16 грудня 2011, 18:44

Договір

іпотечного страхування

м. Київ "15" грудня 2011 року

Акціонерна страхова компанія "Назва", іменована надалі "Страховик", в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Петров Петро Петрович, іменований надалі "Страхувальник", з іншої сторони, названі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором при настанні страхового випадку (загибель або пошкодження застрахованого майна) Страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування Вигодонабувачу в межах непогашеної заборгованості Страхувальника за договором про іпотеку №_____________ від "10" грудня 2011 р. (далі - договір про іпотеку).

1.2. Об'єктом страхування є трикімнатна квартира розташована за адресою м. Київ вул. Леніна, будинок ___ кв. ___, (далі - нерухоме майно).

1.3. Страхувальник призначає Вигодонабувачем за цим договором заставодержателя за договором про іпотеку, що є кредитором за зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою, і має законний майновий інтерес у збереженні прийнятого на страхування нерухомого майна (далі - Банк-кредитор).

2. Ризики, що підлягають страхуванню

2.1. Відшкодуванню підлягають збитки від пошкодження або втрати нерухомого майна, що наступили в результаті:

2.1.1. Пожежі, вибуху.

2.1.2. Затоплення.

2.1.3. Стихійних лих.

2.1.4. Протиправних дій третіх осіб.

3. Страхова сума

3.1. Сума, в межах якої Страховик зобов'язується виплатити Вигодонабувачу страхове відшкодування при настанні страхового випадку (страхова сума), визначається в розмірі дійсної вартості майна, при цьому частка Банку-кредитора як вигодонабувача в страховій сумі зменшується пропорційно погашення позичальником іпотечного кредиту (згідно з графіком погашення кредиту) .

3.2. Дійсна страхова вартість нерухомого майна становить 5500000 (п’ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: