Головна Договір транспортного експедирування Договір транспортного експедирування

Понеділок, 15 листопада 2010, 05:14

Договір

транспортного експедирування

м.____________ "___"____________20__ р.

____________________________________ (найменування підприємства, що здійснює транспортно-експедиторське обслуговування) іменоване надалі "Експедитор", в особі _______________________________ (посада, П.І.П), діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і ________________________ (найменування підприємства) іменоване надалі "Клієнт", в особі ________________________ (посада, П.І.П.), діє на підставі _____________________, (Статуту, положення) з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Експедитор зобов'язується за винагороду, визначене у п. ___ цього договору, і за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання наступних послуг:

1) пошук перевізника на замовлення Клієнта;

2) укладення договору перевезення (від імені клієнта або від свого імені);

3) оформлення або отримання необхідних для перевезення документів, а саме ___________________________________________ (вказати найменування документів).

4) здійснення митних та інших формальностей;

5) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

6) здійснення перевірки кількості та якості вантажу;

7) сплата державних мит, зборів і т.п.;

8) зберігання вантажу;

9) забезпечення відправки або отримання вантажу в пункті призначення;

10. _______________________________________________________.

2. Права та обов'язки сторін.

2.1. Права і зобов'язання Експедитора:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: