Головна Договір управління майном Договір довірчого управління нерухомим майном

Понеділок, 03 січня 2011, 10:38

ДОГОВІР довірчого управління нерухомим майном

м.___________ "___" ________ 20_ р.

_______________________, іменоване надалі "Управитель", в особі _________________, що діє на підставі _______________________, з одного боку, і __________________, надалі "Установник управління", в особі __________________, що діє на підставі _______________________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Установник управління передає Управителю нерухоме майно (далі - майно) в довірче управління, а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах Установника управління.

1.2. Під нерухомим майном в цьому договорі розуміється: нежитлова 2-поверхова будівля, розташована за адресою: ___________________. План будівлі є невід'ємною частиною цього договору (додаток 1).

1.3. Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

1.4. Вигодонабувачем за цим договором є Установник управління.

1.5. Метою довірчого управління майном є максимальне вилучення прибутку від використання майна.

1.6. Зазначене в додатку 1 майно належить Установнику управління на праві власності і вільне від прав третіх осіб.

1.7. Майно передається в довірче управління терміном на ________________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: