Головна Договір управління майном Договір на довірче управління майном

Неділя, 03 липня 2011, 20:46

Договір

на довірче управління майном

м. Київ   «_____»____________ 2011

Іванов Іван Іванович іменований надалі - Установник управління, і Приватне підприємство "Назва", назване у подальшому - Довірчий управитель, в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію ___№____________ від 14 грудня 2007 року, уклали цей договір про наступне:

1. Установник управління передає Довірчому управителю нерухоме майно у вигляді торгового павільйону "Верхній одяг", який знаходиться за адресою:___________________, в довірче управління на термін п'ять років, а Довірчий управитель зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах Установника управління.

2. Передача майна, зазначеного в п.1 даного договору не тягне переходу права власності на нього до Довірчого управителя.

3. Довірчий управитель має право вчиняти щодо переданого йому за цим договором майна будь-які юридичні і фактичні дії, які вважає доцільними в інтересах Установника управління.

4. Довірчий управитель здійснює операції щодо переданого йому майна, перерахованого в п.1 цього договору, від свого імені, додатково вказуючи при цьому, що він діє в якості такого управителя. У письмових документах після імені або найменування Довірчого управителя робиться позначка "Д.У."

5. Установник управління виплачує Довірчому управителю винагороду в розмірі 3000000 (три мільйони гривень) за весь період довірчого управління, яка виплачується щомісячно рівними платежами по 50000 (п'ятдесят тисяч гривень).

6. Довірчий управитель зобов'язаний представляти Установнику управління щоквартальний звіт про свою діяльність не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: