Головна Договір управління майном Договір довірчого управління майном, що укладається на користь вигодонабувача, який є власником майна

Субота, 04 серпня 2012, 20:47

Договір

довірчого управління майном

м. _______________ "___" __________2012 р.

Кредитна організація ________________ (далі іменована "Управитель") в особі ________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і __________________ (далі іменована "Установник управління"), в особі _______________, який діє на підставі _______________, з іншої сторони, спільно іменовані "сторони", уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Установник управління передає належне йому на праві власності майно в довірче управління Управителю.

1.2. Вигодонабувачем за цим Договором є Установник довірчого управління - власник майна - ____________.

1.3. Характеристика переданого в довірче управління майна: ____________.

1.4. Право власності на зазначене майно підтверджується наступними документами: ___________.

1.5. Управитель володіє і розпоряджається переданим майном виключно в інтересах власника (вигодонабувача).

1.6. Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

Майно не може бути використано в якій би то не було формі в поточній, основній діяльності Управителя, і на майно не можуть бути звернені стягнення за зобов'язаннями Управителя.

1.7. Терміни та визначення, що застосовуються у цьому Договорі, розуміються відповідно до законодавства України.

1.8. Вартість майна, зазначеного в п. 1.3, становить ____________________ гривень.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: