Головна Договір управління майном Договір довірчого управління нерухомим майном (підприємством в цілому), укладений на користь вигодонабувача, який не є установником управління

Четвер, 27 вересня 2012, 11:46

Договір

довірчого управління нерухомим майном

м. ____________ "___" _____________ р.

________________ (назва організації - установника управління), іменоване надалі "Установник", в особі ______________________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ____________(Статуту, довіреності), з однієї сторони, і _________________ (найменування управителя), іменоване надалі "Управитель", в особі _____________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________(Статуту, довіреності), з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим Договором Установник управління передає Управителю на строк, встановлений в цьому Договорі, майно в довірче управління, а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах вигодонабувача, зазначеного в п. 1.2 цього Договору.

1.2. Вигодонабувачем за цим Договором виступає _____________________________.

1.3. Об'єктом довірчого управління є ___________________________________ (підприємство, нерухоме майно; у разі якщо в довірче управління передається підприємство або нерухоме майно, що складається з декількох складових частин, необхідно в Договорі або додатку до нього вказати склад цього майна), іменоване надалі "майно".

Зазначене майно належить Установнику управління на праві власності, що підтверджується ____________________________ (реквізити правовстановлюючого документу).

1.4. Передача майна в довірче управління не спричиняє переходу права власності на нього до Управителя.

2. Довірчий характер ДОГОВОРУ

2.1. Укладаючи цей Договір, Установник управління надає особливу довіру Управителю як особі, здатній найкращим чином управляти належним Установнику управління майном.

2.2. Управитель при здійсненні прав і виконанні обов'язків, що випливають з Договору, зобов'язаний діяти сумлінно і тим способом, який є найкращим для інтересів Установника управління.

2.3. Управитель має виключне право визначати, який спосіб його дії відносно майна, яке перебуває в його управлінні є найкращим з точки зору інтересів Установника управління.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: