Головна Договір управління майном Договір довірчого управління земельною ділянкою з розташованими на ній будівлями для здійснення їх реконструкції

Понеділок, 22 жовтня 2012, 09:25

Договір

довірчого управління нерухомим майном

м. _______________ "___" ___________ ___ р.

__________________ (назва організації), іменоване далі "Установник управління", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі _______, з однієї сторони та _______________ (назва організації), іменоване далі "Управитель", в особі _______________(посада, П.І.Б.), який діє на підставі ____________, з іншої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Установник управління передає належне йому на праві власності майно в довірче управління, а Управитель приймає майно та зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах Установника управління.

1.2. У довірче управління за цим Договором передається земельна ділянка з розташованими на ній будівлями.

Земельна ділянка (кадастровий N ________) площею ______ розташована за адресою: _______________________.

План земельної ділянки є невід'ємною частиною цього Договору.

На вищевказаній земельній ділянці знаходяться наступні будівлі:

а) _______________ загальною площею ________, житловою площею - ____________, кількість кімнат - _____;

б) ______________ загальною площею ________________________;

в) ______________ загальною площею ________________________.

Право власності на земельну ділянку та будівлі належать Установнику управління на підставі _______________________________.

1.3. Вигодонабувачем за цим Договором є Установник управління.

1.4. Майно, зазначене в п. 1.2 цього Договору, передається Управителю з метою здійснення реконструкції будівель, що знаходяться на вищевказаній земельній ділянці, з подальшим їх використанням для отримання прибутку.

1.5. Угоди з приводу переданого в довірче управління майно Управитель здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості Управителя майном "___________", за допомогою відповідної відмітки в письмових документах після вказівки свого найменування.

1.6. Управитель володіє і розпоряджається переданим майном виключно в інтересах Установника управління.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: