Головна Договір управління майном Договір довірчого управління нерухомим майном на користь вигодонабувача (з умовою можливої ​​заміни вигодонабувача на установника управління)

Неділя, 11 листопада 2012, 09:23

Договір довірчого управління нерухомим майном на користь вигодонабувача (з умовою можливої ​​заміни вигодонабувача на установника управління у разі відмови вигодонабувача від одержання вигоди) 

Договір

довірчого управління нерухомим майном на користь Вигодонабувача

м. Київ "___" __________ 2012 р.

_________________, іменоване надалі  "Уасновник управління", в особі ________________, який діє на підставі ________________, з однієї сторони та ____________________, надалі "Управитель", в особі ______________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим Договором, Установник управління передає Управителю на строк, встановлений в цьому Договорі, нерухоме майно в довірче управління, а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим нерухомим майном в інтересах Вигодонабувача, зазначеного в п. 1.2 цього Договору.

1.2. Вигодонабувачем за цим Договором є ____________________________.

1.3. Об'єктом довірчого управління за цим Договором є ____________________________________, іменоване надалі "майно".

1.4. Склад майна, переданого в довірче управління по цьому Договору, визначений у ______________________________ (вказати документ (ти), що визначає (ють) склад майна), який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Зазначене майно належить Установнику управління на праві власності, що підтверджується _____________________________.

1.6. Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

2. Довірчий характер ДОГОВОРУ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: