Головна Договір управління майном Договір довірчого управління цінними паперами

Неділя, 09 грудня 2012, 15:51

Договір довірчого управління цінними паперами (довірчий управитель - непрофесійний учасник ринку цінних паперів; управління правами, наданими цінними паперами, без права відчуження цінних паперів)

Договір

довірчого управління цінними паперами

м. ______________  "___" _________ 2012 Р.

_______________, іменоване надалі "Установник управління", в особі _____________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і _____________, надалі іменується "Управитель", в особі ___________________, діючого на підставі _____________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони ", уклали цей договір (далі -" Договір ") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Управитель зобов'язується за винагороду протягом терміну дії цього Договору в інтересах Установника управління (він же вигодонабувач) здійснювати довірче управління переданими йому правами з цінних паперів (далі - майно).

1.2. Управління майном Управитель здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого управителя.

1.3. Право власності Установника управління на передане майно підтверджується випискою з реєстру акціонерів "_________________" (найменування Емітента) від "___" ____________ р.

1.4. Передача майна не тягне припинення прав власності Установника управління на майно. Майно не може бути використане в якій би то не було формі в поточній, основній діяльності Управителя, і на майно не можуть бути звернені стягнення за зобов'язаннями Управителя.

1.5. Терміни та визначення, що застосовуються у цьому Договорі, розуміються відповідно до законодавства України.

1.6. Характеристика та кількість переданих в управління цінних паперів фіксується в актах прийому-передачі майна.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Управитель зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати довірче управління майном виключно в інтересах Установника управління. При цьому Управитель повинен діяти сумлінно і тим способом, який є найкращим для Установника.

2.1.2. Відкрити спеціальний розрахунковий рахунок Управителя (далі - "Спеціальний рахунок"). Використовувати для обліку майна, переданого в довірче управління, окремий рахунок ДЕПО.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: