Головна Заяви окремого провадження

Окреме провадження. Зразки заяв у справах окремого провадження
1 14870
2 7112
3 9104
4 12305
5 7651
6 16295
7 22105
8 17443
9 5754
10 7986
11 7532
 

Окреме провадження - порядок розгляду віднесених до компетенції суду справ, для яких характерні відсутність спору про право, застосування спеціальних засобів і способів охорони суб'єктивних прав, деякі особливості процедури. Метою окремого провадження є не вирішення спору про цивільне право, а підтвердження у безспірному односторонньому провадженні обставин, що мають юридичне значення, а також беззаперечних прав і захист інтересів заявника, пов'язаних з їх реалізацією.
Як вказувалося вище, в позовному провадженні, де розглядаються справи, що виникають із цивільних, сімейних, трудових та інших відносин, суди вирішують спори про право.
У всіх справах окремого провадження взагалі немає спору про право, немає, про що сперечатися, позову, мирової угоди і всього іншого, що розраховане саме на випадки спору про право. Тут суд тільки встановлює факти, що мають юридичне значення; констатує правомірність чи неправомірність дій інших органів, які за законом мають право встановлювати або засвідчувати факти, що мають правове значення, або відновлює права на певні документи для тих, хто їх втратив. Інтерес заявника до справи полягає не у вимозі негайного захисту свого права (його ніхто не порушує і не оспорює), а або в усуненні перешкод до здійснення свого права, або у створенні умов належного здійснення і захисту своїх прав, або у встановленні правового статусу.
Вирішення спору, який виник в процесі розгляду справи окремого провадження, повинно входити до компетенції суду в позовному провадженні. Тому, якщо при розгляді справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, підвідомчий суду загальної юрисдикції, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право пред'явити позов на загальних підставах.
Судами розглядаються наступні заяви у справах окремого провадження:
* Обмеження цивільної дієздатності
* Визнання особи недієздатною
* Поновлення цивільної дієздатності
* Надання повної цивільної дієздатності
* Визнання особи безвісно відсутньою
* Оголошеня особи померлою
* Усиновлення
* Встановлення юридичних фактів
* Відновлення прав на цінні папери
* Надання особі психіатричної допомоги
* Обов’язкова госпіталізація
* Розкриття банківської таємниці
* Інші заяви окремого провадження