Головна Земельні спори Позовні заяви Позовна заява про визнання договору оренди землі недійсним (не досягнуто згди щодо істотних умов договору).

Понеділок, 07 лютого 2011, 22:15

До ________ міськрайонного суду ______ області адреса:____________________________________

Позивач: Особа_1, зареєстрований та проживаю за адресою:________________________________, тел.:______________________________________

Відповідач: ТОВ “Агро-Назва”, юридична адреса:____________________________________, тел.:______________________________________

Позовна заява

про визнання договору оренди землі недійсним

Відповідно до Рішення __________ селищної ради № 176 від 30.10.2001 р. мені надано у власність земельну ділянку, розташовану на території ____________ селищної ради _________ області, право власності на яку посвідчено державним актом на право приватної власності на землю ____№______________ від «__»________ року.

25.08.2007 року між мною та відповідачем було укладено договір оренди земельної ділянки.

Зі змісту договору оренди землі від 25.08.2007 р. вбачається, що він не містить істотних умов, передбачених ст.15 Закону України “Про оренду землі”. Взагалі сам договір не відповідає типовій формі договору оренди землі.

Після проведення державної реєстрації, відповідач не надав мені екземпляр договору оренди, з його змістом я мав змогу ознайомитись, лише коли отримав копії в відділі Держкомзему України в __________ районі після звернення до _________ райдержадміністрації в лютому 2009 року з проханням допомогти витребувати у ТОВ “Агро-Назва” свій екземпляр договору оренди землі.

П. 6 ст. 93 Земельного кодексу України встановлено, що відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються законом України «Про оренду землі». Згідно Закону України «Про оренду землі» оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Однак при укладенні договору не було додержано вимог ст.638 ЦК України, згідно якої Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: