Головна Зобов’язання. Договори Укладення, зміна, розірвання Позовна заява про визнання договору поруки припиненим

Середа, 29 червня 2011, 17:44

До ________ районного суду м._____________ адреса:__________________________________

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Назва», юридична адреса:__________________________________,

тел./факс:________________________________

Відповідач 1: Особа_1, проживає за адресою:________________________________, тел.:____________________________________

Відповідач 2: Кредитна спілка «Назва», юридична адреса:________________________, тел.:___________________________________

Позовна заява

про визнання договору поруки припиненим

21.01.2008 р. між Кредитної спілкою «Назва» (Кредитор) та членом Кредитної спілки «Назва» Особою_1 (Позичальник) був укладений Кредитний договір №____________, відповідно до умов якого Кредитор надає Позичальнику кредитні кошти (надалі Кредит) на наступних умовах:

1.1. Сума Кредиту - 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень.

1.2. Строк кредитування - 12 (дванадцять) місяців.

1.3. Дата повернення Кредиту - «21» січня 2009 року.

1.4. Мета кредитування - розвиток бізнесу.

1.5. Процентна ставка за користування Кредитом 36 (тридцять шість) % річних.

1.6. Одноразове утримання за видачу кредиту — 0,55% від суми.

Згідно з п. 1.7. Кредитного договору Позичальник зобов'язаний сплачувати платежі за цим Договором у розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором та Графіком платежів щодо погашення суми Кредиту, процентів за користування ним, комісій Кредитора, сукупних послуг, які надаються Позичальнику у зв'язку із укладенням цього Договору, а також інших фінансових зобов'язань Позичальника, які виникають у зв'язку з укладанням цього Договору (надалі Графік платежів за договором), який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 1).

21.01.2008 р. між Кредитною спілкою «Назва» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Назва» (Поручитель) та Особою_1 (Боржником) був укладений Договір поруки, відповідно до умов якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов'язань за Кредитним договором №_______________ від 21.01.2008 р., за яким останній зобов'язаний до 21.01.2009 р. повернути кредит в розмірі 600 000.00 (шістсот тисяч) гривень, сплатити проценти в розмірі 36 (тридцять шість)% річних, штрафні санкції, комісії та інші платежі у розмірі і у випадках, передбачених Кредитним договором.

Згідно з п. 3.3. Договору поруки Поручитель не відповідає перед Кредитором за виконання Боржником своїх зобов'язань за Кредитний договором, якщо до Кредитного договору були внесені зміни без згоди на це Поручителя.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: