Головна Зобов’язання. Договори Укладення, зміна, розірвання Позовна заява про визнання договору застави таким, що укладений належним чином та підлягає виконанню

Неділя, 07 листопада 2010, 08:00

До ____________ районного суду м._________ адреса:__________________________________

Позивач: Особа_1, проживаю та зареєстрований за адресою:________________________________, тел.:____________________________________

Відповідач: ВАТ Банк «Нзва», юридична адреса:_________________________________, тел.:___________________________________

Позовна заява

про визнання договору застави таким, що укладений належним чином та підлягає виконанню

9 жовтня 2007 року він уклав договір про «Особливий» банківський вклад (депозит) в іноземній валюті з виплатою процентів щомісяця №__________ з _________ філією ВАТ Банк «НАЗВА», на підставі якого розмістив належні мені грошові кошти з 9 жовтня 2007 року по 8 жовтня 2009 року.

Згідно Постанови Національного банку України №134 від 13 березня 2009 року у ВАТ Банку «НАЗВА» було призначено тимчасову адміністрацію з метою відновлення фінансового стану банку та забезпечення обслуговування фізичних осіб-клієнтів банку. У зв’язку з дефіцитом готівкових коштів в касах банку та філій та відсутністю вільних коштів на кореспондентському рахунку Головного банку ___________ філія ВАТ Банку «НАЗВА» після закінчення строку депозитного договору, не змогла видати належні мені грошові кошти в повному обсязі.

Водночас, я не зміг своєчасно розрахуватися з ___________ філією ВАТ Банк «НАЗВА» на підставі укладеного Договору кредитної лінії №__________ від 5 жовтня 2007 року, укладеного строком на два роки, в результаті чого виникла заборгованість у розмірі 15000 (п’ятнадцять тисяч) доларів США.

15 лютого 2010 року позивачем зі мною було укладено додаткову угоду про подовження строків дії Договору кредитної лінії терміном до 12 серпня 2010 року.

15 лютого 2010 року між мною та ___________ філією ВАТ Банк «НАЗВА» було укладено договір застави №__________. Заставою за цим Договором (п.1.1.) забезпечуються вимоги Заставодержателя ( _________ філія ВАТ Банк «НАЗВА»), що випливають з Договору кредитної лінії №__________ від 5 жовтня 2007 року, укладеного між останнім та мною терміном користування до 12 серпня 2010 року. В свою чергу Заставодавець (тобто я) з метою забезпечення викладених в Договорі кредитної лінії зобов’язань заставляю майнові права, а саме: право вимоги на грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що оформлені договором банківського вкладу №______________ від 9 жовтня 2007 року з ВАТ Банк «НАЗВА» (п.1.2. Договору). 

Постановою Правління Національного банку України №97 від 24 лютого 2010 року було відкликано ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації ВАТ Банку «НАЗВА». 

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: