Головна Кредитний договір Договір на надання комерційного кредиту

Понеділок, 27 червня 2011, 12:20

Договір

на надання комерційного кредиту

м.Київ      "___"___________ 2011 р.

Акціонерний комерційний банк "Назва", іменоване надалі "Кредитор", в особі голови правління Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", іменоване надалі "Позичальник", в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, названі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Кредитор зобов'язується надати грошові кошти (далі по тексту - "кредит") Позичальнику у розмірі один мільйон гривень у вигляді авансу за Договором поставки №______ від "17" червня 2011 р. (далі по тексту - "Основний договір"), а Позичальник, у свою чергу, зобов'язується повернути отриманий кредит сплатити відсотки на нього в порядку і строки, передбачені цим Договором.

1.2. Кредит надається строком на три роки.

1.3. За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитору 25% річних від суми кредиту.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Позичальник зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити виконання свого зобов'язання перед Кредитором заставою свого нерухомого майна.

2.1.2. Повернути Кредитору отриманий кредит після закінчення строку, на який він наданий.

2.1.3. Виплатити Кредитору відсотки за користування кредитом у розмірі, зазначеному в пункті 1.3 цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: