Головна Немайнові права Рішення суду у справі про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди

Середа, 28 вересня 2011, 18:49

Справа № 2-4657/11

РІШЕННЯ  
іменем України

"19" травня 2011 р. Шевченківський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Савицького О.А. 
при секретарі Дикому Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Форум»до ОСОБА_1 про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди,

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди в розмірі 10 гривень. Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що в мережі Інтернет, а саме на сайті інтернет-видання «Українська правда»(http://pravda.com.ua) здійснювалось поширення інформації у вигляді графічного об’єкту –банеру (інформація 1) який містив напис російською мовою наступного змісту «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА?». Зазначений банер містив в собі негативну інформацію про Публічне акціонерне товариство «Банк Форум»(надалі –«Позивач»або «ПАТ «Банк Форум») та здійснював переадресацію користувачів мережі Інтернет на сайт інтернет-видання “Gazeta.ua” за веб-адресою http://gazeta.ua/index.php?id=354567&lang=ru де було розміщено недостовірну інформацію негативного характеру під назвою «Банк «Форум»близок к краху»(інформація 2).

На думку позивача банер містить елементи напису, які пов’язують його зміст безпосередньо з ПАТ «Банк Форум», а саме виконане російською мовою слово «банк»в родовому відмінку та виконане латинськими літерами слово », яке частково збігається з назвою Позивача англійською мовою (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “BANK FORUM”) в тексті «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА ?». Крім того зазначений напис розміщено на графічному фоні, який на думку позивача, надає йому в цілому негативного забарвлення, яке асоціюється з незадовільним фінансовим станом останнього, а тому наведена в банері інформація є негативною.

Позивач також вважає недостовірною інформацію розміщену за веб-адресою http://gazeta.ua/index.php?id=354567&lang=ru інформація 2) про те, що «Банк «Форум»близок к краху»; «Речь идет о «Форуме»,который […]в ближайшее время опять сменит своего собственника»;«[…] «гнилые»ценные бумаги на миллиарды долларов в бухгалтерских книгах », поставили k»на грань выживания»;«[…]случись что –«Форум»может вернуть своим клиентам чуть больше 1/10 средств, которые находятся на его депозитных и текущих счетах»; «В 2008 году банк «Форум»выдал Львовскому исследовательскому нефтемаслозаводу крупный кредит под залог … токсических отходов (кислых гудронов).»; «[…] руководство банка «Форум» […] позволяют себе «барствовать», приобретая дорогостоящие автомобили, роскошную мебель, увеличивая себе заработную плату и бонусы. Все это, конечно же, делается по сути за счет клиентов и акционеров.»; «[…] все попытки nk»продать принадлежащие ему акции банка «Форум», а такие переговоры начались в ноябре 2009 года, закончились безрезультатно.»; «Его представители провели в «Форуме»самый тщательный аудит, и выявили колоссальные убытки (реальные, а не те, что бухгалтерия украинского банка показывает в официальных отчетах)[…] после чего вежливо, но решительно попросили больше не беспокоить «Россельхозбанк»по этому вопросу.»; «[…] «Commerzbank»(на сегодняшний день ему принадлежит уже 94,83 % акций) […] на «Форум»найдется солидный и ответственный покупатель, который сумеет предотвратить уверенное продвижение банка семимильными шагами к своему краху.»

Вказану інформацію 1 та інформацію 2 позивач вважає недостовірною, у зв’язку з чим було принижено його ділову репутацію, а тому просить суд зобов’язати відповідача спростувати цю інформацію, а також відшкодувати моральну шкоду, завдану поширенням зазначеної інформації.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, направив до суду заяву, якою підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просив розглянути справу без його участі, а також не заперечував проти ухвалення судом заочного рішення.

Відповідач на виклики суду повторно не з’явився, хоча був повідомлені про час і місце судового засідання за адресою реєстрації місця проживання, будь-яких заяв щодо участі у розгляді справи не надіслав.

Враховуючи що всі сторони повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи судом, враховуючи заяву позивача щодо розгляду справи у його відсутність в порядку глави 8 ЦПК України, суд керуючись ст.ст. 169, 224, 225 ЦПК України, вважає за можливе розглянути справу у відсутності нез’явившихся осіб на підставі наявних даних і доказів, та ухвалити заочне рішення.

Дослідивши письмові докази, що містяться в матеріалах справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіряючи обставини справи, судом встановлено, що 23.09.2010 р. в мережі Інтернет на веб-сайті інтернет-видання «Українська правда»здійснювалось поширення інформації 1 у вигляді графічного об’єкту (банеру) який містив напис російською мовою наступного змісту «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА?». Банер містить елементи напису, які пов’язують його зміст безпосередньо з позивачем, а саме виконане російською мовою слово «банк»в родовому відмінку та виконане латинськими літерами слово », яке частково збігається з зазначеною в статуті позивача його назвою англійською мовою (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “BANK FORUM”) в тексті «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА ?». Зазначений напис розміщено на графічному фоні, який надає йому в цілому негативного забарвлення, та викликає асоціацію з можливим незадовільним фінансовим станом позивача. Суд погоджується з твердженням позивача про те, що наведена в банері інформація є негативною. Наданими доказами, а саме роздруківкою сторінки інтернет-видання «Українська правда»підтверджується як факт поширення інформації 1 так і факт здійснення автоматичної переадресації користувачів мережі Інтернет на веб-сайт Інтернет-видання .ua»де розміщено інформацію 2 про що свідчить зазначення веб-адреси в нижньому лівому кутку веб-браузера на панелі стану ( http://gazeta.ua/index.php?id=354567&lang=ru ). При цьому суд приходить до висновку, що розміщений на веб-сайті Інтернет-видання «Українська правда» банер є не тільки самостійним об’єктом інформації (Інформація 1), але й способом поширення Інформації 2 розміщеної за веб-адресою http://gazeta.ua/index.php?id= 354567&lang=ru.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині, а у відповідності до п.4 ст. 23 цього ж Кодексу, моральна шкода завдана юридичній особі може полягати в приниженні її ділової репутації.

Частиною 4 ст. 32 Конституції України визначено, що кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе.

Згідно ч.1 ст. 201 ЦК України особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров’я, життя, честь, гідність і ділова репутація;… а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

Статтею 277 ЦК України, а саме: ч.3 встановлено, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного; ч.4 –Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.; ч.6 –Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку встановленому законом. …; ч.7 – Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

Згідно до ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»ділова репутація - це сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

Згідно розділу ІV Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України затверджених постановою НБУ № 361 від 02.08.2004 р. п. 13.1- ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що є. …; п. 14.3. - крім того, для адекватного управління ризиком репутації банк може проводити регулярний моніторинг повідомлень засобів масової інформації про банк, пов'язані з ним структури та клієнтів з метою вжиття відповідних заходів, спрямованих на підтримання та відновлення позитивної репутації банку та його іміджу.

Відповідно до абз. 2 п.15 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»під поширенням інформації слід розуміти: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку; викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі.

Згідно з п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02. 2009 р. N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві (пункт 2 частини другої статті 119 ЦПК). Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта - вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.

Оскільки оскаржена інформація є анонімною, то належним відповідачем є лише власник веб-сайта. Згідно інформації ТОВ «Хостмастер»відповідач (ОСОБА_1) є реєстратором доменного імені рravda.com.ua, що підтверджується наявною в матеріалах справи роздруківкою інтернет-сторінки зазначеної компанії.

Проаналізувавши зміст оспорюваної інформації суд погоджується з тим, що вона є негативною по відношенню до позивача. Оскільки відповідачем не доведено протилежного, в силу ст. 277 ЦК України оспорювана інформація 1 та 2 є недостовірною. При цьому суд враховує долучену до матеріалів справи копію ухвалу господарського суду м. Києва в справі № 20/331 від 17.11.2010 р. за позовом ПАТ «Банк Форум»до ТОВ «Видавнича група «Нова інформація». Як вбачається зі змісту вказаної ухвали, розміщена за веб-адресою http://gazeta.ua/index.php?id=354567&lang=ru Інформація 2 під назвою «Банк «Форум»близок к краху»визнана недостовірною особою яка здійснила її первісне поширення - власником сайтуgazeta.ua(ТОВ «Видавнича група «Нова інформація»).

Оскільки розміщений на веб-сайті Інтернет-видання «Українська правда»банер з Інформацією 1 є також способом поширення Інформації-2, суд визнає відповідача як власника доменного імені рravda.com.ua відповідальним також і за поширення недостовірної інформації-2.

Поширення відповідачем Інформації 1 та Інформації 2 завдало шкоди діловій репутації Позивача шляхом заниження оцінки професійної діяльності Позивача в очах його дійсних та потенційних клієнтів і контрагентів, зниженні престижу, репутації та підриву довіри до його діяльності, як фінансової установи.

Приниження ділової репутації юридичної особи є підставою для відшкодування моральної шкоди у відповідності до п.4 ч.2 ст. 23 ЦК України. Заявлене позивачем відшкодування завданої моральної шкоди в розмірі 10 грн. визнається судом адекватним характеру порушеного права позивача та таким, що відповідає вимогам розумності.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст. 3, 32 Конституції України, ст.ст. 91, 201, 269 - 273, 275 - 277 ЦК України, керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 61, 79, 88, 169, 212 - 215, 223, 224 –228, 292, 294 ЦПК України, суд

вирішив:

Позов Публічного акціонерного товариства «Банк «Форум»до ОСОБА_1 про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди, задовольнити.

Визнати недостовірною та такою, що порочить і принижує ділову репутацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Форум»інформацію поширену ОСОБА_1 в мережі Інтернет за адресою http://pravda.com.ua у вигляді графічного об’єкту який містив напис російською мовою наступного змісту «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА?».

Визнати недостовірною та такою, що порочить і принижує ділову репутацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Форум»інформацію поширену ОСОБА_1 наступного змісту: «Банк «Форум»близок к краху»; «Речь идет о «Форуме»,который […]в ближайшее время опять сменит своего собственника»; «[…] «гнилые» ценные бумаги на миллиарды долларов в бухгалтерских книгах esdnerBank», поставили »на грань выживания»;«[…]случись что –«Форум»может вернуть своим клиентам чуть больше 1/10 средств, которые находятся на его депозитных и текущих счетах»; «В 2008 году банк «Форум»выдал Львовскому исследовательскому нефтемаслозаводу крупный кредит под залог … токсических отходов (кислых гудронов)»; «[…] руководство банка «Форум»[…] позволяют себе «барствовать», приобретая дорогостоящие автомобили, роскошную мебель, увеличивая себе заработную плату и бонусы. Все это, конечно же, делается по сути за счет клиентов и акционеров»; «[…] все попытки »продать принадлежащие ему акции банка «Форум», а такие переговоры начались в ноябре 2009 года, закончились безрезультатно.»; «Его представители провели в «Форуме»самый тщательный аудит, и выявили колоссальные убытки (реальные, а не те, что бухгалтерия украинского банка показывает в официальных отчетах)[…] после чего вежливо, но решительно попросили больше не беспокоить «Россельхозбанк»по этому вопросу.»; «[…] k»(на сегодняшний день ему принадлежит уже 94,83 % акций) […] на «Форум»найдется солидный и ответственный покупатель, который сумеет предотвратить уверенное продвижение банка семимильными шагами к своему краху.»

Зобов’язати ОСОБА_1 протягом десяти днів з моменту набрання рішенням законної сили, розмістити в мережі Інтернет на сайті за адресою http://pravda.com.ua спростування недостовірної інформації наступного змісту: «Сайтом «Українська правда» було поширено недостовірну інформацію про Публічне акціонерне товариство «Банк Форум». Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнана недостовірною поширена раніше інформація у вигляді графічного об’єкту який містив напис російською мовою наступного змісту «КРИЗИС БАНКА FORUM НАЧАЛО КОНЦА?», а також інформацію про те, що:

«Банк «Форум»близок к краху»; «Речь идет о «Форуме»,который […]в ближайшее время опять сменит своего собственника»; «[…] «гнилые»ценные бумаги на миллиарды долларов в бухгалтерских книгах », поставили »на грань выживания»; «[…]случись что –«Форум»может вернуть своим клиентам чуть больше 1/10 средств, которые находятся на его депозитных и текущих счетах»; «В 2008 году банк «Форум»выдал Львовскому исследовательскому нефтемаслозаводу крупный кредит под залог … токсических отходов (кислых гудронов)»; «[…] руководство банка «Форум»[…] позволяют себе «барствовать», приобретая дорогостоящие автомобили, роскошную мебель, увеличивая себе заработную плату и бонусы. Все это, конечно же, делается по сути за счет клиентов и акционеров»; «[…] все попытки »продать принадлежащие ему акции банка «Форум», а такие переговоры начались в ноябре 2009 года, закончились безрезультатно.»; «Его представители провели в «Форуме»самый тщательный аудит, и выявили колоссальные убытки (реальные, а не те, что бухгалтерия украинского банка показывает в официальных отчетах)[…] после чего вежливо, но решительно попросили больше не беспокоить «Россельхозбанк»по этому вопросу.»; «[…] erzbank»(на сегодняшний день ему принадлежит уже 94,83 % акций) […] на «Форум»найдется солидный и ответственный покупатель, который сумеет предотвратить уверенное продвижение банка семимильными шагами к своему краху.»

Спростування виконати на білому фоні шрифтом чорного кольору та розміром, аналогічним розміру, яким на даному сайті викладаються матеріали в рубриці новини. Дане спростування повинно бути безперервно розміщено на сайті протягом одного місяця з моменту його розміщення.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум»на відшкодування заподіяної моральної шкоди 10 (десять) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте судом за заявою відповідача поданою протягом десяти днів з дня отримання копії рішення, а також рішення може бути оскаржене позивачем до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строків на його оскарження та перегляд, якщо апеляційну скаргу чи заяву про перегляд не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

 Суддя: підпис

Хотите привлечь больше внимания к своей продукции и множество новых покупателей и клиентов? Обращайтесь в компанию btl-me.ru. Это команда специалистов и профессионалов, предоставляющая высококачественные BTL услуги.