Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий контракт з директором підприємства

Неділя, 19 грудня 2010, 08:14

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

з директором підприємства

м._____________ "___"_______ 20__р.

Підприємство ____________________ (найменування підприємства), в особі ________________ іменований надалі Роботодавець, з одного боку, і гр.___________________, іменований надалі Директор, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

Стаття 1.

1. Цей контракт регулює трудові та інші відносини між Директором і Роботодавцем.

2. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Директора.

Стаття 2.

1. Роботодавець доручає Директору здійснювати функцію управління підприємством на праві господарського відання з дотриманням таких умов ______________________ (вказати можливі межі господарського відання).

2. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, віднесені до його компетенції цим контрактом, Статутом підприємства, іншими установчими документами та чинним законодавством.

Стаття 3.

Директор має право:

- без довіреності діяти від імені підприємства;

- представляти його інтереси у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах, організаціях і т.п.;

- розпоряджатися майном і коштами підприємства;

- укладати договори, в т.ч. трудові;

- видавати доручення;

- відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;

- видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всього персоналу підприємства;

- визначати обсяг і склад відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, а також визначати порядок її захисту;

- здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: