Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір (контракт) з начальником (керівником) відділу кадрів

Неділя, 19 грудня 2010, 16:21

Трудовий контракт з начальником (керівником) відділу кадрів

м.____________ "___"________ 20__р.

Товариство __________________________, іменоване надалі "Товариство", в особі генерального директора, який діє на підставі Статуту, і громадянин ______________, діє від свого імені, надалі іменований "Працівник", уклали цей контракт про таке:

1. Предмет контракту

1.1. Працівник з "___"_________20__р. приймається на посаду начальника відділу кадрів Товариства з покладанням на нього виконання обов'язків за цією посадою.

2. Взаємні зобов'язання сторін

2.1. В якості керівника відділу кадрів Працівник:

- спільно з керівництвом бере участь у роботі з визначення потреби та забезпечення Товариства працівниками;

- веде облік спискового складу працівників Товариства і встановлену документацію щодо кадрів;

- оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства і наказами керівника Товариства;

- формує і веде особові справи працівників, вносить до них зміни, пов'язані з трудовою діяльністю;

- заповнює, облікує і зберігає трудові книжки, проводить підрахунок трудового стажу, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: