Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий контракт з головним бухгалтером

Неділя, 19 грудня 2010, 21:35

Трудовий контракт з головним бухгалтером

м.____________ "____"__________ 20__р.

Підприємство (офіційне найменування), іменоване в подальшому "Підприємство", в особі ___________________ (посада, П.І.Б.), чинного на підставі статуту, з одного боку, і________________________ (П.І.Б.), іменований надалі "Працівник", з другого боку, уклали цей контракт про таке:

1. Предмет Контракту

1.1. ______________________ (П.І.Б.) приймається на роботу на підприємство на посаду головного бухгалтера для виконання трудових обов'язків, пов'язаних з керівництвом працівниками бухгалтерії Підприємства, забезпеченням організації бухгалтерського обліку на підприємстві і контролем за раціональним, економним використанням всіх видів ресурсів, збереженням власності Підприємства, активним впливом на підвищення ефективності господарської діяльності Підприємства.

2. Термін Контракту

2.1. Контракт укладається між Підприємством та Працівником строком на ____________ років (місяців) і діє з "____"__________ 20__ р. по "___"__________20__ р.

3. Загальні умови Контракту

3.1. Укладаючи цей контракт, Працівник приймає до уваги, що Підприємство являється ____________________________ (коротка характеристика підприємства, установи, організації).

3.2. Виконуючи свої безпосередні трудові обов'язки у відповідності до цього контракту, Працівник буде виходити із Статуту (Положення) Підприємства.

3.3. Працівник підпорядковується безпосередньо директорові Підприємства.

3.4. Очолювана головним бухгалтером бухгалтерія Підприємства являється самостійним структурним підрозділом і не входить до складу будь-якого іншого підрозділу.

3.5. При виконанні своїх безпосередніх трудових обов'язків Працівник має право:

а) встановлювати службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників з тим, щоб кожен працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання;

б) вимагати від усіх підрозділів, служб і працівників Підприємства в частині оформлення фінансово-господарських операцій первинних документів і їх представлення в бухгалтерію або на обчислювальну установку, ведення первинного обліку;

в) погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів, завідувачів складами та ін.);

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: