Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий контракт із спеціалістом

Вівторок, 21 грудня 2010, 07:23

КОНТРАКТ ІЗ СПЕЦІАЛІСТОМ

м._____________ "___"_______ 20__р.

Підприємство ____________________ (найменування підприємства), в особі ___________________ іменоване надалі Роботодавець, з одного боку, і гр._____________________, іменований надалі Спеціаліст, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

Стаття 1.

1. Цей контракт регулює трудові та інші відносини між Роботодавцем і Спеціалістом.

2. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Спеціаліста.

Стаття 2.

1. (Варіант 1) Спеціалісту доручається виконання наступного завдання:

___________________________________________

___________________________________________

(вказати найменування теми (завдання), вид (форму), структуру (склад) виконуваної роботи).

(Варіант 2) Спеціаліст приймає на себе виконання наступної трудової функції:

2. Виконана робота має відповідати наступним вимогам: ___________________________ (вказати вимоги до результатів роботи, її науково-технічний і соціально-економічний рівень, ефективність, якість і т.п.)

Стаття 3.

Спеціаліст зобов'язаний:

- повністю виконувати всі вимоги та умови контракту;

- при роботі в будівлях, приміщеннях, на території підприємства (організації) виконувати встановлені правила охорони праці;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: