Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір (контракт) з керівником структурного підрозділу

Субота, 25 грудня 2010, 12:50

КОНТРАКТ

з керівником структурного підрозділу

м._____________ "___"_______ 20__р.

Підприємство _________________ (найменування підприємства), в особі __________________ іменується надалі Роботодавець, з одного боку, і гр._____________________________, іменований надалі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

Стаття 1.

1. Гр. _____________________ призначається на посаду ____________.

Він здійснює керівництво структурним підрозділом ___________, який виконує роботу __________________ у склад якого входять _________________.

2. Керівник підпорядковується безпосередньо ______________________.

Стаття 2.

1. Цей контракт регулює трудові та інші відносини між Роботодавцем і Керівником структурного підрозділу підприємства.

2. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Керівника.

Стаття 3.

Керівнику структурного підрозділу встановлюється (може бути встановлений) випробувальний термін ___________.

Стаття 4.

Керівник структурного підрозділу зобов'язаний:

- організовувати виконання виробничих завдань, забезпечувати максимальне використання виробничих потужностей, ефективну і правильну експлуатацію обладнання;

- забезпечувати раціональний розподіл обов'язків між працівниками, сприяти створенню нормального психологічного клімату в колективі;

- організовувати планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність структурного підрозділу;

- здійснювати підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановку, доцільне використання;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: