П'ятниця, 31 грудня 2010, 07:32

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

м.______________ "___"________ 20__р.

________________(назва фірми) в особі і директора ______________, діє на підставі Статуту, з одного боку, та __________________ (П.І.Б.), рік народження ________, паспорт серії ________ N_______________ виданий ____________________________________ "___"________ 19__р., з іншого боку, уклали цей контракт про наступне:

1. "Фірма" приймає ________________ на роботу на посаду _________ з "___"_______ 20__р. по "___"_______ 20__р.

2. До обов'язків ________________ входить ___________________

________________________________________________________________________

3. Фірма:

- забезпечує працівника необхідними матеріалами, обладнанням і приміщенням для успішного виконання своїх обов'язків;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: