Головна Трудовий договір (контракт) Зразок трудового контракту

Понеділок, 14 лютого 2011, 21:15

Трудовий контракт

місто ________________ "__" _____ 2011 р.

Цей контракт укладений між _______________ (назва організації) в особі генерального директора ___________(ПІБ), діючого на підставі статуту від ________ р., іменованого надалі Роботодавець, з одного боку, і _____________________________ (ПІБ), паспорт серії _______ № _______, виданий ______________________, який проживає за адресою: __________________, надалі Працівник, з іншого боку. Контракт укладений про наступне:

1. Прийом на роботу

1.1. Питання про доцільність прийому Працівника вирішується кадровою комісією організації після оформлення необхідних документів і прийнятих в організації методів підбору і оцінки персоналу.

1.2. Працівник при прийомі на роботу зобов'язаний пред'явити паспорт, а військовозобов'язаний - також військовий квиток; диплом або інший документ про здобуття освіти та професійної підготовки; копії документів, що підтверджують вчений ступінь або звання. Адміністрація Роботодавця має право провести комплексну оцінку потенціалу працівника з використанням методів тестування, анкетування, діагностики, інтерв'ю та ін.

1.3. Принципи кадрової політики Роботодавця:

1.3.1. Довгостроковий найом з повною зайнятістю на роботі.

1.3.2. Комплексна оцінка роботи персоналу за підсумками року з вирішенням питань про підвищення оплати.

1.3.3. Планування службової кар'єри та забезпечення просування по службі.

1.3.4. Формування корпоративної культури - поєднання корпоративних цінностей та індивідуального підходу до Працівника.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: