Понеділок, 14 лютого 2011, 22:32

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. Київ     «____» ___________ 2011 р.

_____________ в особі Генерального директора ______________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Підприємство», і громадянин _________________________, іменований надалі «Працівник», уклали цей Договір про таке.

1. Загальні положення  

1.1. Працівник приймається на посаду _____________________.

1.2. Цей Договір укладений за основним місцем роботи.

1.3. Термін дії Договору - __________________________.

1.4. Працівникові встановлюється випробувальний термін: ___________________.

1.5. Місце роботи: за фактичним місцем знаходження Підприємства.

1.6. Працівник може обіймати інші оплачувані посади в інших організаціях тільки з дозволу одноосібного виконавчого органу   Підприємства.

1.7. Підприємство гарантує забезпечення страхування Працівника в системі обов'язкового соціального страхування за видами і умов, безпосередньо пов'язаних з трудовою діяльністю Працівника.

2. Права та обов'язки Працівника, Відповідальність  

2.1. Працівник має право:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: