Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з нянею (роботодавець - фізична особа)

П'ятниця, 18 лютого 2011, 23:00

Трудовий договір

м._____________ "___" _________ 2011 р.

Гр. __________________(ПІБ) _________ року народження, проживає за адресою: _________________________________ (повна адреса), паспорт серії _____________ N ___________, виданий "__" ___________ 20__ р. _________________(найменування органу, що видав паспорт), іменований надалі "Роботодавець", з одного боку, та громадянка, _______________________ (П.І.Б. повністю) _________ року народження, мешкає за адресою: _____________________________ (повна адреса), паспорт серії _________ N________, виданий "__" ___________ 20__р._____________________ (найменування органу, що видав паспорт), іменована надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей трудовий договір про наступне:

1. Предмет трудового договору

1.1. Роботодавець приймає Працівника на посаду няні для виконання роботи по догляду за дитиною Роботодавця "__" ______ 200_ року народження.

1.2. Працівнику встановлюється випробувальний термін ______ місяці.

1.3. При незадовільному результаті випробування Роботодавець має право до закінчення терміну випробування розірвати трудовий договір з Працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, які послужили підставою для визнання працівника не витримавшим випробування. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

1.4. Якщо в період випробування Працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота не є для неї підходящою, то він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це Роботодавця в письмовій формі за три дні.

1.5. Працівник зобов'язаний приступити до роботи з "__" ________ 200_ р.

1.6. Цей трудовий договір набирає чинності з дня його підписання Роботодавцем та Працівником.

1.7. Робота у Роботодавця є для Працівника основним місцем роботи.

1.8. Трудовий договір укладається на невизначений термін.

1.9. Працівник має вищу педагогічну освіту (диплом ___________________________) (вказати найменування ВУЗу, серію, номер і дату видачі диплома) і педагогічний стаж складає ______ років.

2. Обов'язки сторін

2.1. Працівник зобов'язаний виконувати наступну роботу по догляду за дитиною:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: