Головна Трудовий договір (контракт) Строковий трудовий договір між фізичною особою-підприємцем та працівником

Субота, 24 грудня 2011, 09:32

Строковий трудовий договір

м.____________ "22" грудня 2011

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович, ІПН ______________, зареєстрований у м.____________ вул.___________ будинок ____ офіс ____, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія ___ №_____________ від 15 березня 2011 року, іменований надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і Петров Петро Петрович, паспорт серія ___ №___________, виданий_____________________________, який зареєстрований за місцем проживання за адресою: м._________, вул.____________ будинок ________ кв. ______, іменований надалі "Працівник", уклали цей договір про наступне:

1. Цей трудовий договір регулює трудові та інші відносини між роботодавцем і працівником.

2. Робота по даному трудовому договору є основним місцем роботи Працівника.

3. Працівник приймається на роботу в якості токаря 5-го розряду.

4. Працівник на підприємстві підпорядковується безпосередньо начальнику цеху.

5. Працівник зобов'язується:

- сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, накази і розпорядження свого керівника;

- підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку підприємства;

- дбайливо ставитися до майна підприємства;

- правильно і за призначенням використовувати передане йому для роботи обладнання, прилади, матеріали тощо.

6. За Працівником закріплюється наступне обладнання:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: