Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з продавцем

Субота, 30 червня 2012, 13:12

Трудовий договір з продавцем

м. Київ "20" червня 2012 року

Торговий комплекс "Назва", розташований за адресою:__________________, в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, іменований надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і Петрова Вікторія Сергіївна, паспорт серія ____ № ______________, виданий _________________________, зареєстрована за адресою:____________________________, іменована надалі "Працівник", з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Працівник приймається на роботу на посаду Продавця в продуктовий супермаркет в торговому комплексі "Назва", розташованому за адресою:________________________.

1.2. Цей Договір є Договором:

- за основним місцем роботи.

2. Термін Договору

2.1. Цей Договір укладений на невизначений строк.

2.2. Працівник зобов'язується приступити до виконання обов'язків, передбачених в п.3.2. параграфа 3 цього Договору з 25 червня 2012 року.

2.3. Цим Договором встановлюється випробувальний термін три місяці з моменту початку роботи.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: