Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з менеджером з продажу (безстроковий, з умовою про випробувальний термін)

Неділя, 09 вересня 2012, 06:52

Трудовий договір

з менеджером з продажів

м.Київ           "03" вересня 2012 р.

ТОВ «Назва», іменоване надалі "Роботодавець", в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і громадянин України Петрова Петра Петровича, надалі "Працівник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Роботодавець доручає, а Працівник приймає на себе виконання трудових обов'язків на посаді менеджера з продажу у відділі _____________________. 

1.2.  Робота за даним договором є для Працівника основною.

1.3.  Місцем роботи Працівника є офіс організації, розташований за адресою: вул.___________, б.___, м._______________.

1.4.  З метою перевірки відповідності кваліфікації Працівника займаній посаді, його відношення до роботи, Працівнику встановлюється випробувальний термін, тривалістю 1 (один) місяць, з моменту початку роботи, вказаного в п. 2.1 цього договору.

1.5.  Робота Працівника за цим договором здійснюється в нормальних умовах.  Трудові обов'язки Працівника не пов'язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з особливими кліматичними умовами, робіт із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці.

1.6.  Працівник підпорядковується безпосередньо ___________________.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1.  Працівник повинен приступити до виконання своїх трудових обов'язків з "04" вересня 2012 р.

2.2.  Цей договір укладено на невизначений термін.

3. Умови оплати праці працівників

3.1.  За виконання трудових обов'язків Працівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень на місяць.

 3.2.  Роботодавцем встановлюються стимулюючі та компенсаційні виплати (доплати, надбавки, премії тощо).  Розміри та умови таких виплат визначені в Положенні про преміювання працівників ТОВ «Назва», з яким Працівник ознайомлений при підписанні цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: