Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з контролером пасажирського транспорту

Неділя, 14 жовтня 2012, 12:19

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з контролером пасажирського транспорту

м. Київ "___" ________ 2012 р.

_________________ (найменування роботодавця), іменоване надалі Роботодавець, в особі _____________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________ (Статуту і т.д.), з однієї сторони, і громадянин (ка) України _________________(прізвище, ім'я, по батькові), іменується надалі Працівник, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець зобов'язується надати Працівникові роботу на посаді контролера пасажирського транспорту, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором (при його наявності), угодами, локальними нормативними актами та даним договором, своєчасно і в повному розмірі виплачувати Працівникові заробітну плату, а Працівник зобов'язується особисто виконувати функції контролера пасажирського транспорту, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

1.2. Робота за договором є для Працівника основною.

1.3. Місцем роботи Працівника є офіс Роботодавця, розташований за адресою: _________________________.

1.4. Працівник підпорядковується безпосередньо ________________.

1.5. Робота Працівника за договором здійснюється в нормальних умовах. Трудові обов'язки Працівника не пов'язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з особливими кліматичними умовами, робіт із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці.

1.6. Працівник зобов'язується не розголошувати охоронювану законом таємницю (службову, комерційну, іншу) і конфіденційну інформацію, власником або розпорядником якої є Роботодавець і його контрагенти.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір набирає чинності з дня його укладення Працівником і Роботодавцем (або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника).

2.2. Дата початку роботи: "___" ______ 20__ р.

2.3. Договір укладено на невизначений строк.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

3.1. Посадові обов'язки Працівника:

3.1.1. Перевіряє на пасажирському транспорті наявність у пасажирів документів на проїзд і провезення ручної поклажі.

3.1.2. Виявляє проїзд безквиткових пасажирів та провезення ручної поклажі без оплати або понад встановлені норми оплати.

3.1.3. Контролює дотримання пасажирами правил проїзду і провезення багажу.

3.1.4. Накладає на пасажирів за допущені порушення правил штрафи і стягує їх в установленому порядку.

3.1.5. Контролює виконання працівниками транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів.

3.1.6. Здійснює контроль за утриманням салону (вагона).

3.1.7. Встановлює причини несвоєчасного відкриття кас для продажу пасажирам квитків, відправлення переповнених автобусів (вагонів), а також транспорту з вільними місцями при наявності невідправлених пасажирів.

3.1.8. В автобусах (трамваях, тролейбусах) перевіряє правильність заповнення кондукторами або водіями (працюючими без кондуктора) квитково-облікових листів і дотримання графіка руху.

3.1.9. На стоянках маршрутних (легкових, вантажних) таксі контролює своєчасність включення таксометра та правильність розрахунків водіїв з пасажирами.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: