Вівторок, 15 березня 2011, 21:14

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. Київ «___» _____ 2011 рік

Ми, що нижче підписалися, _________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором Сторони визначають взаємні майнові права та обов'язки на період шлюбних відносин і період після розірвання шлюбу.

1.2. У частині, не врегульованій цим Договором, Сторони будують свої відносини, грунтуючись на положеннях чинного сімейного та цивільного законодавства України.

2. РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

2.1. Майно (рухоме і нерухоме), нажите подружжям під час шлюбу, є як в період шлюбу, так і у випадку його розірвання власністю того із Подружжя, на ім'я кого воно оформлене або зареєстроване, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

2.2. Майно, що належить ________________ до шлюбу, є його власністю.

2.3. Майно, що належить _______________ до шлюбу, є його власністю.

2.4. Майно, що належить одному із Подружжя за законом або відповідно до положень цього Договору, не може бути визнано сумісною власністю Подружжя на тій підставі, що під час шлюбу за рахунок спільного майна Подружжя або особистого майна іншого із подружжя було здійснено вклад, значно збільшуючий вартість цього майна .

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: