Головна Шлюбний договір (контракт) Шлюбний договір з умовою про визначення майна, яке буде передано кожному з подружжя у разі розірвання шлюбу (спрощена форма)

Неділя, 31 липня 2011, 07:00

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

з умовою про визначення майна, яке буде передано кожному з подружжя у разі розірвання шлюбу

Місто _________________ _______________ 2011 р.

Громадянин України ___________________________ (П.І.Б., дата народження), паспорт серії ________, N ___________, виданий ____________________, проживає за адресою: __________________________________________, і громадянка України ______________ (П.І.Б., дата народження), паспорт серії ________, N ___________, виданий _______________, проживає за адресою: ___________________________, перебувають у шлюбі, зареєстрованому _____________________ (орган реєстрації) м. ___________ "___"___________ ____ р., актовий запис N _______, свідоцтво про шлюб: серія __________, N __________, іменовані Надалі "Подружжя", з метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і в разі його розірвання уклали цей договір про наступне:

1. З метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків подружжя домовилося визначити, які речі, складові спільно нажите ними в шлюбі майно, будуть передані кожному з них у разі розірвання шлюбу.

2. У період шлюбу до моменту укладення цього шлюбного договору подружжям було спільно нажите наступне майно:

а) __________________________________________________________;

б) __________________________________________________________;

в) __________________________________________________________;

г) __________________________________________________________.

3. До моменту укладення цього шлюбного договору вказане у підпунктах ______ - ______ пункту 2 цього шлюбного договору нерухоме майно не закладено, під арештом не перебуває і не обтяжене ніякими іншими зобов'язаннями.

4. Подружжя домовилися про те, що в разі розірвання шлюбу між ними майно, вказане в підпунктах ___ - ___ пункту 2 цього шлюбного договору буде власністю _______________________________(П.І.Б., дружини);

майно, вказане в підпунктах _____ - _____ пункту 2 цього шлюбного договору, буде власністю___________________________(П.І.Б. чоловіка).

5. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6. У разі розірвання шлюбу ________________________________ зобов'язується звільнити квартиру, що знаходиться за адресою: ___________________________, а також знятися з реєстраційного обліку за цією адресою в розумний термін.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: