Головна Шлюбний договір (контракт) Шлюбний договір з встановленням режиму роздільної власності подружжя як на вже наявне у подружжя, так і на майбутнє майно

Неділя, 31 липня 2011, 08:33

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

з встановленням режиму роздільної власності подружжя як на вже наявне у подружжя, так і на майбутнє майно

Місто _________________ _______________ 2011 р.

Громадянин України __________________________ (П.І.Б., дата народження) паспорт серії ________, N ___________, виданий ______________________________, проживає за адресою: ______________________________, і громадянка України ______________________________ (П.І.Б., дата народження), паспорт серії ________, N ___________, виданий ___________________________, проживає за адресою: _____________, перебувають у шлюбі, зареєстрованому _______________________                                                 (орган реєстрації) ___________ р. __________________________ "___"__________ _____ р., актовий запис N _________________, свідоцтво про шлюб: серія _________________, N _______________, далі "Подружжя", з метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і в разі його розірвання уклали цей договір про наступне:

У цьому договорі визначення вживаються в наступному змісті:

Подружній – один із подружжя.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір встановлює режим роздільної власності подружжя як на вже наявне у подружжя, так і на майбутнє майно.

Майно, яке було придбано або буде придбано подружжям під час шлюбу, є власністю того з подружжя, на ім'я якого воно оформлене або зареєстровано.

У разі придбання майна, документи на яке не оформляються або яке не підлягає реєстрації, його власником визнається той із подружжя, який вносив грошові кошти в оплату цього майна.

1.2. Майно, яке належало тому чи іншому із подружжя до вступу в шлюб, а також майно, одержане ним у період шлюбу в дар, в порядку успадкування або з інших безоплатних угод, у всіх випадках є власністю того подружнього, кому таке майно належало, а також було або буде передано.

1.3. Майно, яке належить тому чи іншому подружньому, не може бути визнано їх спільною власністю навіть у випадку, коли за рахунок майна або праці другого з подружжя було зроблено вкладення, які значно збільшили вартість цього майна. Понесені при цьому витрати навіть у разі розірвання шлюбу відшкодуванню не підлягають.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: