Головна Шлюбний договір (контракт) Шлюбний договір із встановленням режиму роздільної власності на окремий вид майна

Неділя, 31 липня 2011, 11:13

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

із встановленням режиму роздільної власності на окремий вид майна

м. _____________ "___"___________ ____ р.

Громадянин України _________________ _______ року народження, паспорт: серія ______, N _______, виданий __________________, що проживає за адресою: ________________, і громадянка України________ _____ року народження, паспорт: серія _____, N ____, виданий ______________, проживає за адресою: ____________, одружені, зареєстрованому _________ "__"________ ___ р., актовий запис N ____, свідоцтво про шлюб: серія _____, N ____, надалі "подружжя", з метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і в разі його розірвання уклали цей шлюбний договір (далі - "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Подружжя домовляються про те, що все майно, придбане ними в період шлюбу (тобто як до моменту укладення цього Договору, так і після його укладення) по різних підставах, визнається їх спільною власністю. Порядок володіння, користування і розпорядження цим майном регулюється чинним законодавством України. Це правило застосовується щодо будь-якого майна подружжя, як рухомого, так і нерухомого.

1.2. Винятком із зазначеного вище правила є режим наступного майна:

- нерухоме майно (будинок, земельна ділянка, квартира, гараж) знаходиться у власності дружини (чоловіка) ___________________ (свідоцтво на право власності N ____ від ___________ або інший документ, що підтверджує це право);

- автомобіль марки ____ N ____ знаходиться у власності дружини (чоловіка) ________________ (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N ________ або інший документ, що підтверджує право власності), на яке встановлюється режим роздільної власності.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: