Головна Шлюбний договір (контракт) Шлюбний договір із встановленням режиму роздільної власності на окремий вид майна

Шлюбний договір із встановленням режиму роздільної власності на окремий вид майна
Неділя, 31 липня 2011, 11:13

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

із встановленням режиму роздільної власності на окремий вид майна

м. _____________ "___"___________ ____ р.

Громадянин України _________________ _______ року народження, паспорт: серія ______, N _______, виданий __________________, що проживає за адресою: ________________, і громадянка України________ _____ року народження, паспорт: серія _____, N ____, виданий ______________, проживає за адресою: ____________, одружені, зареєстрованому _________ "__"________ ___ р., актовий запис N ____, свідоцтво про шлюб: серія _____, N ____, надалі "подружжя", з метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і в разі його розірвання уклали цей шлюбний договір (далі - "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Подружжя домовляються про те, що все майно, придбане ними в період шлюбу (тобто як до моменту укладення цього Договору, так і після його укладення) по різних підставах, визнається їх спільною власністю. Порядок володіння, користування і розпорядження цим майном регулюється чинним законодавством України. Це правило застосовується щодо будь-якого майна подружжя, як рухомого, так і нерухомого.

1.2. Винятком із зазначеного вище правила є режим наступного майна:

- нерухоме майно (будинок, земельна ділянка, квартира, гараж) знаходиться у власності дружини (чоловіка) ___________________ (свідоцтво на право власності N ____ від ___________ або інший документ, що підтверджує це право);

- автомобіль марки ____ N ____ знаходиться у власності дружини (чоловіка) ________________ (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N ________ або інший документ, що підтверджує право власності), на яке встановлюється режим роздільної власності.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: