Головна Інші договори Договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з батьків, хто проживає окремо від дитини

Неділя, 09 січня 2011, 21:10

ДОГОВІР

про порядок здійснення батьківських прав батьком, який проживає окремо від дитини

м. __________ «___» ___________ 20__р.

Сторони: Петров Іван Іванович, зареєстрований за адресою: м._________, вул.__________, будинок ____, квартира ______, іменований далі «Батько» і Петрова Юлія Михайлівна, зареєстрована за адресою: м.___________, вул._____________, будинок _____, квартира ___, іменована далі «Мати», а разом іменовані «Батьки», відповідно до ст. 157 Сімейного кодексу України уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Цей договір укладений щодо спільної неповнолітньої дитини – Петрової Ірини Іванівни, 1998 року народження, далі за текстом «Дитина».

1.2. За цим договором Батьки визначають порядок здійснення батьківських прав Батьком, оскільки він проживає окремо від Дитини.

1.3. Місцем проживання Дитини є квартира ___ за адресою: м._________, вулиця __________ будинок _____, за місцем проживання Матері.

2. Порядок здійснення батьківських прав

2.1. Сторони за цим договором встановили, що всі питання, які стосуються виховання та освіти Дитини, вирішуються за їх взаємною згодою, виходячи з інтересів і з урахуванням думки Дитини.

2.2. Сторони встановили, що вони в рівній мірі несуть відповідальність за виховання і розвиток Дитини, зобов'язані піклуватися про її здоров'я, а також фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: