Головна Інші договори Дилерський договір | Договір на надання дилерських послуг

Неділя, 26 червня 2011, 19:29

Договір

на надання дилерських послуг

м.Київ      "__"__________ 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю студія "Назва", іменоване надалі "Продавець" в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Довіреності з однієї сторони, і ПП "Петров" в особі директора Петрова Петра Петровича, іменований надалі "Дилер" з іншої сторони, уклали цей договір, надалі "Договір" про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець доручає, а Дилер бере на себе обов'язки з розповсюдження аудіо і відео продукції іменованої надалі "Продукт", і забезпеченню після продажу Продукту необхідного його супроводу. Комплектність, супровідна документація, а також форма поставки та інші вимоги до Продукту перераховані в Додатку 1.

2. Обов'язки Дилера

2.1. Забезпечити рекламу Продукту відповідно до наданих зразків і матеріалів.

2.2. Здійснювати продаж Продукту за цінами, які не перевищують зазначені цим Договором.

2.3. Здійснювати реєстрацію всіх покупців Продукту, які купують його у Дилера, і раз на три місяці передавати Продавцю списки зареєстрованих покупців.

2.4. Дотримувати авторські права на Продукт, що належать Продавцю, вживати всі належні заходи для недопущення їх порушення з вини Дилера.

2.5. Інформувати покупців про авторські права на придбаний продукт та про протизаконність незаконного використання та його наслідки.

2.6. Забезпечувати для зареєстрованих у нього покупців обслуговування Продукту.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: