Головна Інші договори Дилерський договір про реалізацію товарів

Неділя, 31 липня 2011, 16:17

Дилерський договір

про реалізацію товарів

м. _____________ "__"__________ 2011 р.

____________________, іменоване надалі "Продавець", в особі ______________________, який діє на підставі ________________________, з однієї сторони, і ________________, іменований надалі "Дилер", в особі __________________________, який діє на підставі ___________________, з іншої сторони, підписали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Дилеру Товари у кількості, асортименті та в терміни, передбачені в Договорі, а Дилер зобов'язується прийняти Товари і оплатити їх на умовах цього Договору.

1.2. Найменування Товарів: _____________________________________.

Кількість, асортимент і вартість Товарів, які поставляються вказуються у Специфікації (Додаток N 1 до цього Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору. Перелік Товарів, що поставляються за цим Договором, може бути змінений або доповнений за згодою сторін.

1.3. Товари передаються Дилеру для їх подальшої реалізації на території м. ___________ (далі - "Територія").

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ДИЛЕРА

2.1. Дилер купує Товари у Продавця і продає їх третім особам від свого імені і за свій рахунок. Дилер не може діяти від імені Продавця або якого-небудь з його дочірніх підприємств.

2.2. Дилер придбаває Товари, зазначені в цьому Договорі, тільки у Продавця або з інших джерел, зазначених виключно Продавцем.

2.3. Під час дії даного Договору Дилер має право іменувати себе "Дилер товарів "____________" (найменування Продавця) на Території.

3. ТЕРИТОРІЯ

3.1. Продавець зобов'язується не призначати іншого дилера на Території для реалізації Товарів, що продаються за цим Договором. Однак Продавець не може гарантувати, що товари, аналогічні продаваним за цим Договором, не будуть імпортовані або ввезені на Територію іншим способом третіми особами.

3.2. Дилер зобов'язується не продавати Товари третім особам поза Територією, а також не продавати Товари посередникам, які мають намір продавати Товари третім особам, що знаходяться поза Територією.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: