Головна Інші договори Дилерський договір на реалізацію товару (з умовою про можливість укладення ліцензійних договорів)

Неділя, 31 липня 2011, 17:59

Дилерський договір

на реалізацію товару з можливістю укладення ліцензійних договорів

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

________, іменований надалі "Постачальник", в особі _____________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони і ____________, надалі іменується "Дилер", в особі ___________, діючого на підставі __________, з іншої сторони уклали цей договір (надалі - "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник передає у власність, а Дилер приймає і оплачує ___________, вироблений Постачальником товар (далі - "Товар"), у кількості, асортименті та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Асортимент та вартість Товару вказуються у Специфікації (Додаток N 1), що є невід'ємною частиною цього Договору. Перелік Товару, що поставляється за цим Договором, може бути змінений або доповнений за згодою сторін.

1.3. Товар передається Дилеру для його подальшої реалізації на території ____________ (далі - "Територія").

1.4. Право власності на Товар переходить до покупця в момент передачі Товару Дилеру або перевізнику.

1.5. Ризик випадкової загибелі несе власник Товару відповідно до чинного цивільного законодавства України.

1.6. У разі поставки некомплектного Товару або Товарів, які не відповідають асортименту Дилер вправі відмовитися як від некомплектних Товарів, так і від Товарів, що не відповідають умові про асортимент і від усіх переданих одночасно Товарів. Така відмова не вважається відмовою від виконання зобов'язання і не тягне розірвання Договору.

1.7. Якщо Дилер не відмовився від Товарів, що не відповідають умові про асортимент, і постачання Товарів даного найменування згідно з Договором повинне здійснюватися в наступні періоди поставки, то зазначені Товари повинні зараховуватися в рахунок обсягів цих періодів.

1.8. Товари купуються Дилером для ______________________________.

1.9. Постачальник гарантує:

- дотримання належних умов зберігання Товару до його передачі Дилеру;

- дотримання вимог нормативних документів щодо матеріалів і виробів, ввезення яких здійснюється на територію України;

- належне виконання виробничого контролю якості та безпеки, дотримання вимог нормативних та технічних документів до умов виготовлення та обігу Товарів;

- наявність обов'язкових сертифікатів України на імпортні Товари.

2. АСОРТИМЕНТ І КІЛЬКІСТЬ

2.1. Протягом строку дії цього Договору Постачальник постачає Дилеру Товар окремими партіями.

2.2. Кількість і асортимент Товару в кожній партії визначається Специфікацією або Додатком, оформляється спеціальним для цієї партії.

3. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна на весь асортимент Товару, що поставляється за цим Договором, встановлюється з урахуванням знижки на базові ціни Постачальника. Знижка на базову ціну Постачальника становить ___% (___________). Ціна на весь асортимент кожної конкретної партії Товару зазначається у відповідній Специфікації або Додатку до даного Договору і розуміється на умовах поставки, визначених у п. 5.1 цього Договору. У ціну Товару входить вартість тари і упаковки.

3.2. Загальна вартість кожної партії Товару визначається відповідним інвойсом і рахунком.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: