Головна Інші договори Дилерський договір на реалізацію товару (з умовою про можливість укладення ліцензійних договорів)

Дилерський договір на реалізацію товару (з умовою про можливість укладення ліцензійних договорів)
Неділя, 31 липня 2011, 17:59

Дилерський договір

на реалізацію товару з можливістю укладення ліцензійних договорів

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

________, іменований надалі "Постачальник", в особі _____________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони і ____________, надалі іменується "Дилер", в особі ___________, діючого на підставі __________, з іншої сторони уклали цей договір (надалі - "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник передає у власність, а Дилер приймає і оплачує ___________, вироблений Постачальником товар (далі - "Товар"), у кількості, асортименті та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Асортимент та вартість Товару вказуються у Специфікації (Додаток N 1), що є невід'ємною частиною цього Договору. Перелік Товару, що поставляється за цим Договором, може бути змінений або доповнений за згодою сторін.

1.3. Товар передається Дилеру для його подальшої реалізації на території ____________ (далі - "Територія").

1.4. Право власності на Товар переходить до покупця в момент передачі Товару Дилеру або перевізнику.

1.5. Ризик випадкової загибелі несе власник Товару відповідно до чинного цивільного законодавства України.

1.6. У разі поставки некомплектного Товару або Товарів, які не відповідають асортименту Дилер вправі відмовитися як від некомплектних Товарів, так і від Товарів, що не відповідають умові про асортимент і від усіх переданих одночасно Товарів. Така відмова не вважається відмовою від виконання зобов'язання і не тягне розірвання Договору.

1.7. Якщо Дилер не відмовився від Товарів, що не відповідають умові про асортимент, і постачання Товарів даного найменування згідно з Договором повинне здійснюватися в наступні періоди поставки, то зазначені Товари повинні зараховуватися в рахунок обсягів цих періодів.

1.8. Товари купуються Дилером для ______________________________.

1.9. Постачальник гарантує:

- дотримання належних умов зберігання Товару до його передачі Дилеру;

- дотримання вимог нормативних документів щодо матеріалів і виробів, ввезення яких здійснюється на територію України;

- належне виконання виробничого контролю якості та безпеки, дотримання вимог нормативних та технічних документів до умов виготовлення та обігу Товарів;

- наявність обов'язкових сертифікатів України на імпортні Товари.

2. АСОРТИМЕНТ І КІЛЬКІСТЬ

2.1. Протягом строку дії цього Договору Постачальник постачає Дилеру Товар окремими партіями.

2.2. Кількість і асортимент Товару в кожній партії визначається Специфікацією або Додатком, оформляється спеціальним для цієї партії.

3. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна на весь асортимент Товару, що поставляється за цим Договором, встановлюється з урахуванням знижки на базові ціни Постачальника. Знижка на базову ціну Постачальника становить ___% (___________). Ціна на весь асортимент кожної конкретної партії Товару зазначається у відповідній Специфікації або Додатку до даного Договору і розуміється на умовах поставки, визначених у п. 5.1 цього Договору. У ціну Товару входить вартість тари і упаковки.

3.2. Загальна вартість кожної партії Товару визначається відповідним інвойсом і рахунком.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: