Головна Інші договори Дистриб'юторський договір на розміщення та продаж товару

Неділя, 31 липня 2011, 19:36

Дистриб'юторський договір

на розміщення та продаж товару

м. ________________ "__"__________ _____ р.

_____________________, іменоване надалі "Організація", в особі __________________, який діє на підставі ______________________, з однієї сторони, і _________________, іменоване надалі "Дистриб'ютор", в особі ________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Під "Товарами" в цьому договорі розуміються:

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________.

1.2. Під "Територією" в цьому договорі розуміється:

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________.

1.3. Організація надає, а Дистриб'ютор бере на себе виключне право на розміщення та продаж Товарів на обумовленій в п. 1.2 цього договору Території.

1.4. Якщо у Організації виникає потреба в розміщенні інших товарів на Території, вона зобов'язується проінформувати про це Дистриб'ютора з метою можливого включення цих товарів до переліку товарів, визначених у п. 1.1.

1.5. Згадане в попередньому пункті зобов'язання Організації втрачає силу в тому випадку, якщо, враховуючи характеристики нових товарів і спеціалізацію Дистриб'ютора, можна з усією очевидністю вважати, що він не займається розміщенням таких товарів (наприклад, коли мова йде про товари іншого асортименту).

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Дистриб'ютор продає на Території від свого імені і за свій рахунок Товари, що надаються Організацією.

2.2. Дистриб'ютор зобов'язується докласти всіх зусиль для просування і продажу Товарів на Території відповідно до побажань Організації та захищати її інтереси у зв'язку з виконанням цього обов'язку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: