Головна Інші договори Договір аутстаффінгу (виконавець укладає з агентством цивільно-правовий договір)

Субота, 19 листопада 2011, 20:44

Договір аутстаффінгу

м. _______________ "__"___________ 2011 р.

_______________, надалі іменується "Клієнт", в особі ____________, діючого на підставі _______________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Агентство", в особі ____________, діючого на підставі _______________, з іншої сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Агентство приймає на себе зобов'язання щодо укладання цивільно-правових договорів на надання послуг Клієнту з наступними Виконавцями:

1) __________________________________ (посада, П.І.Б.), паспорт: серія ________, N _______, виданий ________________________________;

2) __________________________________ (посада, П.І.Б.), паспорт: серія ________, N _______, виданий ________________________________;

3) __________________________________ (посада, П.І.Б.), паспорт: серія ________, N _______, виданий ________________________________;

4) __________________________________ (посада, П.І.Б.), паспорт: серія ________, N _______, виданий ________________________________;

5) __________________________________ (посада, П.І.Б.), паспорт: серія ________, N _______, виданий ________________________________;

1.2. Агентство представляє Клієнту зазначених Виконавців для участі у виробничому процесі Клієнта, а також пов'язаний з цим пакет послуг.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агентство зобов'язане:

2.1.1. Укласти цивільно-правові договори із зазначеними Виконавцями.

2.1.2. Надати зазначених Виконавців на територію Клієнта для надання послуг за договорами, укладеними з ними.

2.1.3. Нести обов'язки податкового агента зазначених Виконавців.

2.2. Клієнт зобов'язаний:

2.2.1. Розглядати кандидатури Виконавців необхідної кваліфікації для участі у виробничому процесі.

2.2.2. У разі прийняття рішення про припинення роботи будь-якого Виконавця до закінчення строку дії цивільно-правового договору, укладеного з ним, попередити про це Агентство не менш ніж за _____ місяців до передбачуваного припинення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: