Головна Інші договори Договір аутстаффінгу (співробітник укладає з Агентством трудовий договір)

Субота, 19 листопада 2011, 21:01

Договір аутстаффінгу

м. _______________  "__"___________ 2011 р.

____________, надалі іменується "Клієнт", в особі ______________, діючого на підставі __________, з однієї сторони, і _______________, іменоване надалі "Агентство", в особі ________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором Клієнт доручає, а Агентство приймає на себе зобов'язання з прийому на роботу за трудовим договором співробітників на наступні посади:

1) __________________________________________________________;

                     (П.І.Б.) (посада)

2) __________________________________________________________;

                     (П.І.Б.) (посада)

3) __________________________________________________________;

                     (П.І.Б.) (посада)

4) __________________________________________________________;

                     (П.І.Б.) (посада)

5) __________________________________________________________;

                     (П.І.Б.) (посада)

1.2. Агентство представляє Клієнту зазначених співробітників для участі у виробничому процесі Клієнта, а також пов'язаний з цим пакет послуг.

1.3. Надані фахівці протягом усього терміну залишаються працівниками Агентства.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агентство зобов'язане:

2.1.1. Укласти трудові договори із зазначеними співробітниками.

2.1.2. Надати зазначених співробітників на територію Клієнта за місцем виконання функціональних обов'язків.

2.1.3. Нести в повній мірі обов'язки роботодавця по відношенню до зазначених співробітників, у тому числі вести документацію з обліку праці і виплаті даними працівникам заробітної плати;

2.1.4. Нести обов'язки податкового агента зазначених співробітників.

2.2. Клієнт зобов'язаний:

2.2.1. Затверджувати кандидатури співробітників необхідної кваліфікації для подання.

2.2.2. У разі прийняття рішення про припинення роботи якого-небудь співробітника до закінчення терміну дії даного договору попередити про це Агентство не менш ніж за 2 місяці до передбачуваного припинення.

2.2.3. Проводити оплату послуг Агентства в порядку і в строки, передбачені договором.

2.2.4. Надавати кожному прикомандированому співробітникові робоче місце, обладнане відповідно до його трудових функцій, забезпечувати належну організацію та безпеку праці.

2.2.5. Не допускати працівника до роботи після закінчення терміну дії договору.

2.2.6. Не доручати співробітнику роботу, що виходить за рамки його посадових обов'язків.

2.2.7. Представляти Агентству щотижневі звіти (не пізніше 12.00 у понеділок) про роботу співробітника (фактично відпрацьований час, пропуски з поважних причин, якість виконуваних завдань і т.д.).

2.2.8. У разі необхідності відрядження співробітників повідомляти Агентство не менш ніж за п'ять робочих днів до передбачуваної дати відрядження.

2.2.9. Регулярно не пізніше __ числа поточного місяця повідомляти всі необхідні для виплати зарплати дані у форматі стандартного табеля обліку робочого часу або в іншій аналогічній формі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: