Головна Інші договори Договір девелопменту

Середа, 09 травня 2012, 14:12

Договір девелопменту

м._____________ "___" ______________ 2012 р.

__________________ (найменування організації) в особі ______________ (П.І.Б. посадової особи та його посада), який діє на підставі ___________________ (Статуту, довіреності), іменований надалі "Девелопер", і ______________ (найменування організації) в особі __________________ (П.І.Б. посадової особи та його посада), який діє на підставі _________________ (Статуту, довіреності), іменований надалі "Інвестор", спільно іменовані "Сторони", а окремо "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Інвестор доручає, а Девелопер приймає на себе зобов'язання надати послуги з розробки проекту для найбільш економічно вигідного використання та реалізації об'єкта нерухомості Інвестора (далі по тексту - Об'єкт), а Інвестор зобов'язується оплатити надані Девелопером послуги.

1.2. Під послугами Девелопера в цьому Договорі розуміється наступне:

1.2.1. Розробка бізнес-плану (проекту) з використання та реалізації Об'єкту.

1.2.2. Реалізація проекту розвитку Об'єкту Інвестора.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Інвестор зобов'язаний:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: