Головна Інші договори Договір дистрибуції програмного продукту

Субота, 19 травня 2012, 17:50

ДОГОВІР

дистрибуції програмного продукту

м. _________________  "___" _____________ р.

______________, в особі _______________, який діє на підставі ______________, іменоване надалі "Дистриб'ютор", з однієї сторони, і ______________, в особі ___________________, який діє на підставі _______________, іменоване надалі "Принципал", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Дистриб'ютор бере на себе обов'язки маркетингу, реклами та продажу програмного Продукту _________________, назване в подальшому - Продукт, який є оригінальною розробкою Принципала.

1.2. Дистрибутор зобов'язується виконувати прийняті на себе за цим договором обов'язки на території _____________________.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Дистриб’ютор зобов'язується у встановленому регіоні:

2.1.1. Проводити цілеспрямовані рекламно-маркетингові роботи з метою розширення ринку збуту Продукту.

2.1.2. Продавати кожен екземпляр Продукту в єдиному комплекті і оригінальній упаковці, в якій він надається Принципалом.

2.1.3. Продавати Продукт за цінами, погодженими з Принципалом в межах узгодженого регіону (п. 1.2).

2.1.4. Укладати з кінцевими користувачами договори з обов'язковою наявністю умов заборони несанкціонованого копіювання Продукту.

2.1.5. Реєструвати всіх покупців Продукту. При продажу Продукту видавати покупцям ліцензії на бланках встановленого зразка від імені Принципала на право користування Продукту.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: