Головна Аналітика Cвідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю: оцінювання та звітність стажування особи

Cвідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю: оцінювання та звітність стажування особи
Понеділок, 06 лютого 2017, 13:58

Оцінювання та звітність стажування особи, яка прагне отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю

Затверджує методику оцінювання стажування Рада адвокатів України.

Стажист, який пройшов стажування, подає відповідного зразка заяву про оцінку результатів стажування. Заява подається  протягом 3 робочих днів подає до ради адвокатів регіону за місцем проходження стажування. До такої заяви додаються звіт про результати стажування, щоденник про проходження стажування, проекти складених юридичних документів, інші матеріали.

Керівник стажування протягом 3 робочих днів після закінчення стажування стажистом подає у раду адвокатів регіону за місцем проходження стажування  звіт про оцінку результатів стажування.

Звітність стажиста

Встановлює строки для надання стажистом та заслуховування його поточних звітів на проходження стажування рада адвокатів регіону. Строк для надання звітності, визначений радою регіону не повинен перевищувати 2 місяці. Рада адвокатів регіону за необхідності встановлює строки для усунення недоліків поточної звітності стажиста, але такі строки на усунення недоліків не повинні перевищувати 30 днів з часу прийняття такого рішення.

Після 6 місяців стажування стажист складає відповідного зразка звіт про результати стажування та звіт про оцінку стажування. У звітах міститься інформація про виконання індивідуального плану стажування, оцінку набутих стажистом практичних навичок у процесі стажування, виконання індивідуального плану та рекомендацію про допуск стажиста до адвокатської практики.

Оцінювання стажування

При оцінці результатів стажування рада адвокатів регіону вивчає звітні документи,надані стажистом, зокрема проекти складених ним документів правового характеру, матеріали справ, у яких допомагав стажист, вивчає звіт стажиста та звіт керівника стажування про оцінку результатів стажування, заслуховує керівника стажування, проводить співбесіду зі стажистом тощо.

На вимогу статей 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стажист повинен письмово підтвердити про відсутність обмежень для набуття статусу адвоката.

Відповідно до оцінки результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про видачу свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю чи  пр. продовження строку стажування від 1 до 3 місяців. Стажиста та керівника стажування  про прийняте рішення рада адвокатів регіону повідомляє протягом 3 днів з дня його прийняття.

Таке рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржене стажистом до Ради адвокатів України або до суду протягом 30 днів з дня його отримання.

У рішенні ради адвокатів регіону про видачу свідоцтва особі на право заняття адвокатською діяльністю міститься інформація про оцінку результатів стажування та висновок про те, що особа може здійснювати адвокатську діяльність самостійно.

Після оприлюднення такого рішення особа складає перед радою адвокатів регіону Присягу адвоката України і отримує свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.