Головна Договір банківського вкладу (депозиту)

Договір банківського вкладу зразок
1 5145
2 4980
3 4193
4 4257
5 8502

Поняття
За договором банківського вкладу одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором.

Договір банківського вкладу є оплатним, реальним договором. Оплатним договором він є, тому що у всіх випадках банк зобов'язаний сплатити вкладнику на суму вкладу відсотки. Реальним даний договір є так як, він вважається укладеним не з моменту його підписання сторонами, а з моменту внесення вкладником суми вкладу в банк.

Договір банківського вкладу в тому випадку, якщо він укладається з фізичною особою, є публічним договором. Це означає, що банк зобов'язаний прийняти грошові кошти як вклад від кожної фізичної особи, яка до нього звернеться. Однак є випадки, за якими банк вправі відмовити клієнту у вкладі: у зв'язку з відсутністю у банку можливості прийняти грошові кошти на вклад, або коли це прямо передбачено в законі або іншому нормативному правовому акті.
Предмет
Предмет договору банківського вкладу - вклад (валюта і сума вкладу). Вкладом є - грошові кошти у валюті України або іноземній валюті, які розміщуються фізичними особами або на їх користь в цілях збереження і отримання доходу. Дохід за вкладом виплачується у грошовій формі у вигляді відсотків. Вклад повинен повертатися вкладнику на його першу вимогу.
Сторони
Сторонами договору банківського вкладу є банк і вкладник.

Вклади можуть прийматися тільки банками, що мають таке право відповідно до ліцензії, що видається НБУ, які беруть участь в системі обов'язкового страхування внесків фізичних осіб в банках і перебувають на обліку в організації, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів.

Вкладником можуть виступати громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства, комерційні і некомерційні організації.
Умови
Істотними умовами договору банківського вкладу є:

 1. предмет договору - вклад (валюта і сума вкладу);
 2. відсотки, що нараховуються на вклад (процентна ставка, за якою ці відсотки будуть обчислюватися, умови та порядок виплати відсотків;
 3. умови і порядок повернення вкладу;
 4. для договору банківського вкладу внесеного на ім'я певної третьої особи - зазначення імені громадянина або найменування юридичної особи, на користь якого вноситься вклад;
 5. порядок розірвання договору банківського вкладу.

Додатковими умовами договору банківського вкладу є:

 1. забезпечення повернення вкладу;
 2. поповнення суми вкладу;
 3. дострокове і часткове зняття частини вкладу;
 4. посвідчення укладення договору та внесення грошових коштів ощадною книжкою або іншим документом;
 5. мінімальна сума вкладу;
 6. та інші.
Форма
Форма договору банківського вкладу проста письмова. Недотримання письмової форми тягне його недійсність.

Письмова форма вважається дотриманою, якщо договір укладено за допомогою складання одного документа, підписаного сторонами, або за допомогою обміну документами шляхом телеграфного, телефонного, телетайпного, електронного та інших засобів зв'язку, що дозволяють достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором.

Також письмова форма договору банківського вкладу буде вважатися дотриманою, якщо письмова оферта, спрямована однієї зі сторін договору, буде прийнята іншою стороною. Наприклад, якщо вкладник, отримавши письмову оферту банку з пропозицією внести суму вкладу на зазначених у ній умовах, здійснив внесення суми вкладу в банк.

Якщо внесення вкладу в банк засвідчується ощадною книжкою, депозитним або ощадним сертифікатом, то умова про письмову форму договору банківського вкладу теж буде вважатися дотриманою. При цьому, за загальним правилом, ощадна книжка засвідчує укладення договору банківського вкладу, тільки якщо вкладником є ​​фізична особа. Однак угодою між вкладником і банком може бути передбачено, що ощадною книжкою засвідчується укладення угоди між банком та юридичною особою.