Головна Договір відступлення права вимоги

Договір відступлення права вимоги зразок | Договір цесії зразок
1 8832
2 7595
3 9574
4 11398
 

Поняття
Договір відступлення права вимоги (цесії) відноситься до особливих договорів - в більшості випадків шляхом укладення договору цесії здійснюється відступлення вимоги. Види договорів, за якими переходять права по угоді, не визначені, сфера їх застосування досить широка. Зазвичай зразки договору відступлення права вимоги необхідні, якщо сторонам потрібен саме факт переходу прав як результат.

За зразком договору цесії право (вимога), що належить кредитору (цеденту) на підставі зобов'язання, передається ним іншій особі (цесіонарію).
Предмет
Предметом типового договору цесії може бути суб'єктивне зобов'язальне право або право вимоги, причому при подільності предмета зобов'язання - як повністю (щодо всього предмета зобов'язання), так і в частині.
Сторони
Сторонами за договором відступлення права вимоги є цедент (кредитор, який відступає право вимоги) і цесіонарій (кредитор, який отримує право вимоги за договором цесії). Ніяких обмежень щодо правового статусу сторін законодавство не встановлює.
Умови
Істотною умовами договору відступлення права вимоги є предмет договору, тобто, суб'єктивне зобов'язальне право або право вимоги, причому при подільності предмета зобов'язання - як повністю (щодо всього предмета зобов'язання), так і в частині.

Додатковими умовами договору цесії є:

  1. Вказівка ​​в договорі на мету (підстава) вчинення відступлення права вимоги;
  2. Повідомлення боржника про відступлення прав вимоги, коли таке повідомлення є не обов'язковим;
  3. Сума договору та порядок розрахунків;
  4. Відповідальність сторін;
  5. Підстави та порядок розірвання договору цесії;
  6. Вирішення спорів.
Форма
Закон містить спеціальні вимоги до форми договору відступлення права вимоги. Договір цесії, заснований на угоді, укладеній в простій письмовій чи нотаріальній формі, повинен бути укладений у відповідній письмовій формі.

Відступлення вимоги за угодою, що вимагає державної реєстрації, повинна бути зареєстрована в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.