Головна Договір довічного утримання (догляду)

Договір довічного утримання (догляду) зразок
1 6339
 

Поняття
Правовідносини, що виникають на підставі договору довічного утримання, за своїм характером близькі до рентних, і по суті, є їх різновидом. Договори довічного утримання відносяться до типу договорів, які передбачають перехід права власності (купівля-продаж, дарування, рента).

За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність нерухоме майно, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

 Характерні риси договору довічного утримання:

  1. фідуціарний, тому що відносини засновані на особистій довірі сторін і припускають особисте виконання набувачем своїх обов'язків;
  2. оплатний, оскільки набувач отримує у власність майно, а відчужувач - грошове утримання;
  3. односторонній, оскільки після укладання договору відчужувач не несе ніяких зобов'язань;
  4. реальний, тому що за договором недостатньо згоди сторін, а необхідна фактична передача майна;
  5. невизначений термін дії, оскільки правовідносини припиняються тільки зі смертю відчужувача.
Предмет
Предметом Договору може бути: житловий будинок, квартира або їх частина; цінне рухоме майно.
Сторони
Сторони договору: відчужувач (фізична особа, незалежно від віку та стану здоров'я) та набувач (повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа).

Договір може бути укладено відчужувачем на користь третьої особи. Крім того, він належить до договорів довірчого (фідуціарного) характеру, оскільки за неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача може бути передано за згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.
Умови
Істотними умовами договору є умови про предмет та оцінку матеріального забезпечення відчужувача.

Специфіка предмету договору полягає в тому, що, по-перше, для забезпечення утриманням та (або) доглядом може бути відчужено лише житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, і, по-друге, утримання може здійснюватися в усіх видах матеріального забезпечення, як і догляд, за домовленістю між сторонами.

Договором має бути здійснено грошову оцінку матеріального забезпечення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу. Така оцінка підлягає індексації в порядку, встановленому законом.
Форма
Форма договору — письмова, підлягає нотаріальному посвідченню, а щодо передання нерухомого майна — підлягає державній реєстрації.