Головна Договір застави

Договір застави зразок
1 6353
2 6002
 

Поняття
Застава є одним з основних способів забезпечення виконання зобов'язань. За договором застави у разі невиконання боржником умов основного зобов'язання, в забезпечення якого було укладено договір, кредитор має право пред'явити вимогу про стягнення суми боргу за рахунок заставленого майна.

Заставою може бути забезпечена дійсна вимога, зокрема, зобов'язання можуть випливати з договору позики, в тому числі банківської позики, договорів купівлі-продажу, майнового найму, перевезення вантажів та інших договорів. Застава є залежною від основного зобов'язання, при недійсності або припиненні основного зобов'язання вважається недійсним або припиняється договір застави.
Предмет
Предметом договору застави може бути будь-яке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги). Предмет застави має належати заставодавцю на праві власності або на праві господарського відання. При заставі нерухомого майна, що належить заставодавцю на праві господарського відання, потрібна згода власника нерухомого майна. При заставі іншого майна, що належить заставодавцю на праві господарського відання, згода не потрібна.

Предметом договору застави не може бути:

 1. Майно, вилучене з обороту;
 2. Вимоги, нерозривно пов'язані з особою кредитора, зокрема вимоги про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю, та інші права, відступлення яких іншій особі заборонена законом;
 3. Безготівкові грошові кошти та грошові кошти в гривні. Це не відноситься до іноземної валюти, так як вона може бути реалізована з торгів, і з її вартості кредитор може одержати відшкодування.

У договорі застави мають бути зазначені індивідуальні ознаки предмета застави (ознаки майна, що дозволяють виділити його з аналогічних речей, наприклад найменування майна, його заводський, інвентарний номери, місцезнаходження, а також будь-які інші кількісні або якісні показники). При відсутності в договорі про заставу відомостей, які індивідуально визначають заставлене майно, договір застави не може вважатися укладеним.

Сторони
Сторонами в договорі застави виступають заставодавець і заставодержатель.

Заставодержателем виступає кредитор по забезпечуваному заставою зобов'язанню, тобто особа, якій в заставу передається майно.

В якості заставодавця може виступати як сам боржник, так і третя особа, яка для забезпечення основного зобов'язання передає майно в заставу. Предмет застави має належати на праві власності або на праві господарського відання. Таким чином, якщо заставодавцем виступає особа, що не володіє правом власності (або правом господарського відання) на річ, то договір застави є недійсною угодою. Винятком є тільки один випадок, коли заставодавець може передати в заставу майно, не будучи власником переданого майна: заставодавець може передати в заставу майно, право на яке виникне у нього в майбутньому.
Умови
Істотними умовами договору застави є:

 1. Предмет застави;
 2. Оцінка предмета застави. Оцінка предмета застави не є ринковою ціною предмета застави, так як вона здійснюється за угодою сторін. Для визначення оцінки предмета застави участь оцінювача, як правило, не є обов'язковою, крім випадків, зазначених у законі;
 3. Зміст, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпечуваного заставою. У договорі застави необхідно вказати зміст, обсяг і терміни виконання основного зобов'язання, яке забезпечує заставу. Договір застави вважається укладеним в тому числі, коли вищезгадані умови містяться в договорі за основним зобов'язанням і в договорі застави є відсилання до нього;
 4. Умова про те, у кого має бути заставне майно. За загальним правилом, предмет застави залишається у заставодавця. У рідкісних випадках, заставне майно передається заставодержателю (застава);
 5. Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Додаткові умови договору застави:

 1. Умова про те, чи поширюється застава на приналежності, віддільні та невіддільні плоди предмета застави;
 2. Заміна предмета застави, а також заміна та відновлення при його втраті або пошкодженні;
 3. Наступна застава;
 4. Забезпечувана заставою вимога;
 5. Виникнення права застави;
 6. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження предмета застави;
 7. Звернення стягнення на предмет застави в позасудовому порядку та реалізація заставленого майна;
 8. І інші.
Форма
Договір застави завжди має укладатися в письмовій формі. Договір застави рухомого майна або прав на майно в забезпечення зобов'язань за договором, який повинен бути нотаріально посвідчений, підлягає нотаріальному посвідченню. Недотримання правил про нотаріальне посвідчення договору застави, тягне недійсність договору про заставу.